دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-153 
تحلیل و شبیه سازی ترابرد در نانو ساختارهای تک لایه های TiS3

صفحه 59-68

مهدی واعظ زاده؛ امیرحسین فیروزخانی؛ مسعود برهمن


تهیه و بررسی نانوجاذب مغناطیسی جدید برپایه کیتوسان برای حذف رنگ متیلن‌بلو

صفحه 69-82

بهاالدین رشیدزاده؛ ابراهیم شکری؛ غلامرضا مهدوی نیا؛ مهسا جمالی؛ شیوا رشیدی


خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی پروتئین RiVax بارگذاری شده در نانوذرات آلژینات

صفحه 95-103

داود صادقی؛ فیروز ابراهیمی؛ مهدی زین الدینی؛ امیرحسین شماخی؛ عماد کردبچه