راهنمای نویسندگان

  •       ارســال مقالــه تنهــا از طریــق ثبت الکترونیکــی در سایت www.nanomeghyas.ir ممکن است.
  • لطفا فایل های Word و PDF شیوه نگارش، فرم نامه به سردبیر ارسال مقاله را دانلود نمایید.
  • جهت ثبت مقاله در سایت، ارائه فایلهای زیر الزامی است: 

 

۱- ارائه هر دو فایل‌  Wordو PDF  مقاله به فارسی (از فایل ورد با فرمت doc بجای docx استفاده کنید)

۲- ارائه هر دو فایل‌  Wordو PDF  مقاله به انگلیسی (از فایل ورد با فرمت doc بجای docx استفاده کنید)

۳- فایل های تصاویر با کیفیت مناسب 

۴- فرم Word تکمیل و امضا شده نامه به سردبیر (از فایل ورد با فرمت doc بجای docx استفاده کنید)

 

لطفا توجه بفرمایید تنها نویسنده مسئول امکان تکمیل فرآیند ارسال مقاله را دارد. 

 

قابل توجه نویسندگاه گرامی، مقالاتی که کاملا مطابق فرمت نگارش نشریه نانومقیاس تهیه نشده باشند در جلسه هیات تحریریه نشریه مورد بررسی قرار نمی گیرند.

 
  • مقالات توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان حوزه مربوط داوری می‌شوند و در صورت تصویب در نوبت چاپ قرارخواهند گرفت.
  •      هیات تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.
  •      نظرات داوران در دفتر نشریه محفوظ است و نشریه تعهدی نسبت به ارائه پاسخ به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند، ندارد.
  •      مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده(گان) است.
  •      مقالات ارائه شده به انتخاب هیات تحریریه، در یکی از 3 دسته زیر قرار می‌گیرند:

·    مقالات اصلی

·    مقالات کوتاه

·      مقاله مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة مورد نظر، در صورتی پذیرفته می‌شود که موضوع جدیدی بوده و در تدوین آن به منابع در خور توجهی استناد شده باشد.

 

       اگر نقدی مستند بر هر یک از مقالات به دفتر نشریه ارسال شد پس از تایید افراد ذیصلاح با عنوان "نقدی بر...." قابل چاپ خواهد بود.

 

  • مقالاتی که پذیرفته مـی‌شـوند بعـد از مراحـل ویرایش و پیش از انتشار به صورت "نسخه پیش چاپ" به منظور تـصحیح نهایی، همراه با فرم تأیید مقاله برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند.

 

  •    مقالات پذیرفته شده نهایی در سایت www.nanomeghyas.ir قابل دسترس خواهند بود.

- مراجع مورد استفاده بایستی در متن مقاله با شماره داخل [ ] ارجاع داده شود. نحوه گزارش مراجع بایستی به سبک استاندارد  Vancouver باشد و مراجع به فارسی نباشد. همچنین، درج عبارت [In persion]  برای منبع ترجمه شده در فهرست منابع الزامی است:در بخش مراجع، استاندارد به کار گرفته شده در مراجع مقالات براساس استاندارد Vancouver است. ذکر شناسه DOI در مراجع الزامی است.

[1] Vakkari P, Chang YW, Järvelin K. Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics. 2022;127(8):4499-522.

فرم تعهد نویسندگان

تعار ض منافع

بنا به مصوبه ی انجمن نانوفناوری ایران، از فصل یهار 1402 چاپ مقالات پذیرفته شده مشمول هزینه ی 15،۰۰۰،۰۰۰ ریال از سوی نویسندگان خواهد بود. لطفا از حساب جاری شماره ۰۰۵۶۷۵۸۶۶۶ نزد بانک تجارت شعبه کارگر شمالی کد ۳۲۷ به نام انجمن نانوفناوری ایران برای پرداخت هزینه استفاده کنید.