دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394 
بررسی قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص باکتری ویبریوکلرا، عامل وبا

رمضانعلی طاهری؛ علی حسین رضایان؛ فرشته رحیمی؛ جواد محمدنژاد؛ مهدی کمالی؛ فاطمه صابری


استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در جداسازی نفت از آب

الهه پورفخرایی؛ جلیل بدراقی؛ اقدس بنایی؛ فاطمه ممشلی؛ صبورا اشکوریان