استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در جداسازی نفت از آب

نویسندگان

پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

آلودگی‌های نفتی از مشکلات اجتناب‌ناپذیری است که کشور ایران به عنوان کشوری نفت‌خیز با آن روبه‌رو است. بسیاری از این آلودگی‌ها در اکوسیستم‌های آبی رخ می‌دهد که سبب مرگ بسیاری از آبزیان، ورود آنها به زنجیره غذایی و مشکلات سلامتی جوامع بشری می‌شود. برای حل این مشکل تدابیری اندیشیده شده که استفاده از نانوذرات به عنوان روشی نوین مطرح است. در این طرح سنتز نانوذرات اکسیدآهن مگنتیت با هدف روشی کاربردی برای جدایش نفت از آب به کار گرفته شده است. این نانوذرات سازگازی زیستی داشته و با استفاده از خاصیت مغناطیسی قابل هدایت و بازیابی هستند. طبق نتایج آزمایش جدایش نفت از آب به خوبی صورت پذیرفت و نفت حاصل در آنالیز گاز کروماتوگرافی تغییر معناداری نشان نداد. با توجه به نتایج این پژوهش نفت جدا شده قابل بازیابی بوده و می توان آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و از هدر رفت سرمایه‌ی ملی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Magnetite Iron Oxide Nanoparticles in Water-Oil Separation

نویسندگان [English]

  • E. Pourfakhraei
  • J. Badraghi
  • A. Banaei
  • F .Mamashli
  • S. Ashkevarian
Research Institute of Applied Science, ACECR, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Oil contaminations are a problem that Iran, as a country having oil reserves, faces it. These contaminations mostly occur in aquatic ecosystems and cause death of many aquatic organisms, their entrance in food chain, and health problems in human societies. Many solutions have been proposed for this problem and using nanoparticles has been introduced as a new approach. In this project, iron oxide nanoparticles have been synthesized in order to be used in separating petroleum from water. These nanoparticles are biocompatible and could be directed and recovered by magnetism. Based on our experiments, nanoparticles were successful in separating petroleum from water. Furthermore, the recovered petroleum was analyzed by Gas Chromatography and showed no significant change. According to the results of current investigation, the separated petroleum could be recovered and returned to the economic cycle of the country and inhibit the loss of national wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil contaminations
  • aquatic ecosystem
  • Iron oxide nanoparticles
  • Oil recovery