دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1394 
مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوصفحه های دیسولفیدمولیبدن تهیه شده به روش لایه برداری مبتنی بر حلال

الهام رحمانیان؛ علی ساجدی مقدم؛ امیر بیات؛ اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد؛ رسول ملک فر


شبیه سازی و بهینه سازی نانوآنتن ها با پچ چندضلعی در سلول های خورشیدی

مهسا علی جباری؛ ساغر جارچی؛ حمیده خصوصی ثانی؛ مسعود عدالتی پور