سوئیچ نوری قابل تنظیمِ مبتنی بر نانولوله‌ی کربنی چندجداره

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نانوفناوری-نانوالکترونیک، دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله با یک روش جدید که بر اساس مختصات سیلندری می‌باشد، به معرفی تابع دی‌الکتریک غیرایزوتروپیک برای نانولوله‌ی کربنی چندجداره پرداخته شده است. نانولوله‌ای با شعاع داخلی 22 نانومتر و شعاع خارجی 25 نانومتر که داخل آن با ماده‌ی دی‌الکتریک پلی‌سیلیکون پر شده است برای هدایت امواج نوری بصورت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قابل تغییر بودن سطح فرمی در صفحات گرافنیِ نانولوله، با اعمال میدان الکتریکی هدایت دینامیک آن را در نقطه‌ای تغییر داده‌ایم که از هدایت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی جلوگیری کرده و می‌تواند به عنوان یک سوئیچ نوری عمل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tunable Plasmonic Switch Based on Multi-wall Carbon Nanotube

نویسندگان [English]

  • S. Soleymani 1
  • S. golmohammadi Haris 2
1 School of Engineering Emerging Technology, University of Tabriz, Tabriz
2 Faculty of Electrical Engineering, University of Tabriz, Tabriz
چکیده [English]

In this paper we utilized a new method in definition of anisotropic permittivity function of multi-wall carbon nanotubes, which is based on cylindrical coordination. Nanotube with inner radius of 22nm and outer radius of 25nm and having its inside filled with poly-silicon as a dielectric material, utilized for guiding surface plasmon polariton waves. Thanks to adjustable Fermi level of graphene sheets in nanotube, we can change dynamic conductivity of them by applying external electric field and design a tunable plasmonic switch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropic
  • Graphene
  • Multi-wall carbon nanotube
  • Permittivity function
  • Surface plasmon polaritons