دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1398 
ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

صفحه 1-6

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر


مطالعه‌ی اثرات غیرموضعی بر دیمرهای فلزی

صفحه 33-40

سیده طاهره گلستانی زاده؛ تهمینه جلالی؛ عباس ظریفی