دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-120 
بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن

صفحه 54-62

عرفان اوجی؛ فاطمه استواری؛ علی رضا کشاورز؛ حسین مختاری