دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-170 
بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe

صفحه 24-31

ُسیما دهقان؛ مهدی مولایی؛ فرزاد فرهمندزاده؛ حسن اله داغی؛ مسعود کریمی پور


کاربرد نانو ذرات اکسید مس در بارگیری داروی گاباپنتین به روش‌های اپتیکی خطی و غیر‌خطی

صفحه 54-63

احسان کوشکی؛ رضا طیبی؛ فهیمه خدمتگزار؛ وحید سخنوران؛ امیر حسین احسانیان


فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون

صفحه 76-82

سیده مهری حمیدی؛ محمد مصلح؛ ملیحه رنجبران؛ مهناز سلمانپور


بررسی جذب سطحی داروی ایزوکربوکسازید بر روی فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی

صفحه 130-137

محسن آل طه کوهبنانی؛ سید علی احمدی؛ دادخدا غضنفری؛ محمدرضا اخگر