بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری‌های خودرو (جتکو)، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

ذرات ساینده آلومینا، جزء اصلی برای تهیه ماده براق کننده در صنعت خودرو هستند. اندازه ذرات و اندازه بلور از ذرات آلومینا تعیین کننده خواص نهایی ماده پولیش تهیه شده است. در این پژوهش، ما به مطالعه اثر اندازه ذرات و اندازه بلور از ذرات آلومینا به ترتیب در طی فرآیندهای آسیاب گلوله‌ای و حرارت‌دهی پرداخته‌ایم. افزون بر این، به بررسی تغییرات زمان فرایند براق کاری و براقیت با اندازه ذرات و اندازه بلور پرداخته‌ایم. حالت بهینه پیشنهادی ما ساختاری است که حاوی ذرات با اندازه میکرومتری بوده و این ذرات حاوی بلور با ابعاد نانومتری است. این ساختار می‌تواند دفعات انجام فرایند و کیفیت مورد نیاز برای رنگ در صنعت خودرو را برآورده نماید. مهمتر از این موارد، عدم وجود اثر هاله در طول فرایند پیشنهادی ما مشاهده شد. در نهایت، برای خدمات پس از فروش که زمان فرآیند از اهمیت کمتری برخوردار است، اندازه ذرات بزرگتر برای دستیابی به صافی سطح بیشتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of abrasive nano and micro alumina particles in automotive paint polishing process

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Mirakhorloo 1
  • Mahmoud Sarkari Khorrami 2
  • Mohamad Ali Sanjari Shahrezaei 1
1 1JETCO; Advanced Automotive Technologies Research Center
2 School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Alumina abrasive particles are the main components in the preparation of polish materials in automotive industries. It is suggested that both particle size and crystallite size of alumina particles can drastically alter the final properties of as-prepared polish materials. Here we report a systematic study on controlling both particle size and the crystallite size of alumina particles during the ball milling and annealing process, respectively. Furthermore, we demonstrate how the change in particle size and crystallite size can change polishing time, glossiness. We suggest an optimal architecture for the alumina particles consisting of micrometer sized particles size consisting of nanocrystalline structure. We propose that this structure can satisfy the high cycle life and high quality of the paint needed for automotive industries. More importantly, no hologram effect was observed applying the process proposed in our study. However, for after-sales services, in which, the process time is less important, larger particle size are recommended to eliminate the high roughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automotive Paint
  • Polishing
  • Hologram defect
  • Alumina
  • Clear Coat
[1] F. A. Kipriyanov, R. A. Shushkov, A. S. Mikhailov, N. I. Kuznetsova, S. V. Gaididei, O. I. Barinova, “Quality research of paintwork of Volkswagen Tuareg car body elements,” IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020.
[2] G. D. Cheever, R. A. Ottaviani, V. R. lyengar, “Use of the goniophotometer for scratch and mar testing of automotive topcoats,” SAE International in United States,1997.
[3] K. Beardsley J. Preston R. Visser, “Mechanisms of compounding and cryogenic finishing in the repair of automotive paint finish systems,” SAE International in United States, 1992.
[4] J. W. Jenkins, K. M. Kane, “Evaluation of finesse/polish of automotive clearcoats,” SAE International in United States,1998.
[5] C. Wang, N. Zhang, Z. Sun, Z. Li, Z. Li, X. Xu, “Recovering hidden sub-layers of repainted automotive paint by 3D optical coherence tomography,” Australian Journal of Forensic Sciences 51(3):1-9, 2017.

[6] N. Panigrahia, R. Chainia, A. Nayaka, P. Chandra Mishra, “Impact of milling time and method on particle size and surface morphology during nano particle synthesis from α-Al2O3,” Materials today progressing, 9, 2018.

 
[7] S.R. Chauruka, A. Hassanpour, R. Brydson, K.J. Roberts, M. Ghadiri, H. Stitt, “Effect of mill type on the size reduction and phase transformation of gamma alumina,” Chemical Engineering Science, 134, 2015.
 
[8] M. Takht Ravanchi, M Rahimi Fard, S. Fadaeerayeni, F. Yaripour, “Effect of Calcination Conditions on Crystalline Structure and Pore Size Distribution for a Mesoporous Alumina,”
Chemical Engineering Communications, 4, 2015.
 
[9] S. Komeili, M. Takht Ravanchi, A. Taeb, “Influence of calcination parameters on the properties of alumina as a catalyst support,” Scientia Iranica C, 3, 2016.
 
[10] S. Rebeggiani, M. Wagner, J. Mazal, B-G. Rosén, M. Dahlén, “Detection of paint polishing defects,” Surface Topography: Metrology and Properties, 6, 2018.
[11] F. S. Yen, H. L. Wen, Y. T. Hsu, “Crystallite size growth and the derived dilatometric effect during y- to a-phase transformation of nano-sized alumina powders,” Journal of Crystal Growth, 233, 2001.