گزارش آماری سال 1400

ناشر:

انجمن نانوفناوری ایران

نوع نشریه:

علمی

رتبه وزارت علوم :

ب (661)

هزینه ارسال و بررسی مقاله :

رایگان

هزینه پذیرش مقاله:

هزینه دارد (500 هزار تومان)

نوع دسترسی مقالات:

رایگان

نوع داوری:

دوسوناشناس

تعداد مقاله های دریافتی:

118

بررسی اولیه مقالات توسط اعضا هیات تحریریه:

1 هفته

میانگین ارسال نظرات داوربه نویسنده:

1 ماه

میانگین تصمیم گیری نهایی:

3 ماه

درصد پذیرش:

%45

تعداد مشاهده مقاله:

4087

نوع انتشار:

الکترونیکی

نمایه شده در:

Google Scholar, ISC , Magiran,Academia, Publons

ضریب تاثیر (IF) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

0/034

فصلنامه نانومقیاس به لطف و عنایت خداوند متعال و همت همکاران پا به عرصه‌ نشریه‌های علمی کشور گذارده و جایگاه  خویش را در دل علاقمندان باز کرده است. با عنایت به اهمیت موضوع از همه استادان، پژوهشگران در گرایش‌های متفاوت نانو دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله‌های ارزنده‌ خود نشریه‌ نانومقیاس را در اطلاع‌رسانی جامع‌تر یاری کنند تا با یاری خداوند متعال این نشریه بتواند گام مؤثری در زمینه‌ مسئولیتی که بر عهده گرفته است، بردارد.

 

 

همه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند . 

 

 این نشریه به منظور جلوگیری از دریافت پژوهش های تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب به آدرس Hamyab.sinaweb.net است. این سامانه که با به کارگیری  روش های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است، از تمامی اطلاعات موجود که تاکنون به صورت الکترونیکی در کشور منتشر شده است به عنوان هسته اصلی مشابهت یابی استفاده می کند. مقالات به محض ثبت در سامانه نشریه با سامانه همیاب مورد بررسی قرار گرفته و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوط برای تصمیم گیری در اختیار سردبیر نشریه و داوران علمی قرار می گیرد.

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 لینک متن اصلی آیین نامه Cope به زبان اصلی از سایت http://publicationethics.org

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق  در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار است  و از آیین نامه  اجرایی قانون پیشگیری و مقابله یا تقلب در آثار علمی پیروی می کند (COPE).

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-181 

3. تهیه و مطالعه ساختار نانو‌جاذب بسپاری حساس به دما و بررسی کارایی آن در حذف دیازینون

صفحه 21-31

فاطمه رحیمی حاج آبادی؛ فریبا تدین؛ محمد صابر تهرانی؛ همایون احمد پناهی


5. بررسی سمیت و فعالیت ضد باکتریایی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای

صفحه 42-47

سید یوسف فضائلی؛ غلامرضا شاه حسینی؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسگری؛ علیرضا نیسی


10. اندازه گیری نوری کاهش تجمعات پروتئینی آمیلوئید بتا دراثر حضور نانوذرات نقره

صفحه 81-89

محمد جمالی؛ سارا شیخلری؛ سلمان مهاجرمازندرانی؛ محمدحسین مجلس آرا


ابر واژگان