اهداف و چشم انداز

 

انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور صاحب امتیاز نشریه علمی پژوهشی "نانومقیاس" است. هدف اصلی انتشار نشریه "نانومقیاس" اطلاع‌رسانی پدیده‌ها و دستاوردهای جدید برای اعتلای فعالیتهای نانو است که برای همه حوزه های نانو شامل : نانوشیمی، نانوفیزیک، نانوزیست، کاربرد نانو در صنعت و موضوعات مرتیط با نانو و کاربردشان است.  همکاری و استقبال در ارسال مقاله به نشریه گویای علاقه مندی به موضوع نانو است. امید است نشریه بتواند زمینه ایی برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از یک­ سو و جهان علم از سوی دیگر باشد. نشریه نانومقیاس از همه اساتید، صاحبنظران، دانشجویان و پزوهشگران دعوت به عمل می آورد دستاوردهای علمی خود را در زمینه نانودر قالب مقالات علمی-پژوهشی به زبان فارسی به این نشریه ارسال کنند. با تایید علمی داوران و هیات تحریریه مقالات دریافتی در این قصلنامه پذیرفته و به صورت الکترونیکی منتشر می شود. نشریه نانومقیاس دارای مجوز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 85093/18/3 مورخ1393/05/19   است .