کلیدواژه‌ها = نانوساختار
بررسی خواص حرارتی نانوورق های دوبعدی کربن نیترید C2N به روش دینامیک مولکولی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 33-22

داود بندی؛ یاسر بهاری؛ علی رجب پور


تهیه و مطالعه پوشش نانوساختار روی سولفید با استفاده (GLAD) از روش رشد زاویه‌ای خراشان

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 68-74

حسین سلمانیان نژاد؛ حسن سلمانیان نژاد؛ رضا زارعی مقدم؛ محمدحسین احسانی؛ حمید رضا قلی پور دیزجی