بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکتریکی، ترمو الکتریکی و حرارتی نانو ماده دو بعدی C18N6 توسط نظریه تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه فیزیک، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران

چکیده

در این مقاله خواص الکترونیکی و پارامترهای ترموالکتریکی نانوساختار دوبعدی C18N6 با رویکرد نظریه تابعی چگالی ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که ترکیب C18N6 یک گاف نواری مستقیم در مرکز منطقه بریلوئن به اندازه eV 2/2 دارد. ضریب سیبک این ماده µV/K 2888 است و با افزایش دما کاهش می‌یابد. رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی الکتریکی و ضریب توان در مقادیر مثبت پتانسیل شیمیایی بیشینه هستند. همچنین در بازه دمایی 500 تا 700 کلوین این ماده خواص ترموالکتریکی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First-principles study of electronic, thermoelectric and thermal properties of two-dimensional nanomaterials C18N6 by density functional theory

نویسندگان [English]

  • azadeh sadat Naeimi 1
  • leyla eslami 2
  • Somaieh Ahmadi Soltansaraie 3
1 - گروه فیزیک، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
3 Department of physics, Science Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

A theoretical study of the electronic, thermoelectric and thermal properties of two-dimensional nanomaterial C18N6 is presented using density functional theory (DFT). Our calculations indicate that two-dimensional nanomaterials C18N6 have a direct band gap in the center of the Brilluin region of 2.2 eV. The predicted Seebeck coefficient is 2888 μV/K and decreases with increasing temperature. Electrical conductivity, thermoelectric conductivity and power factor are in maximum positive chemical potential values. It also has good thermoelectric properties in the temperature range of 500 to 700 K.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoelectric
  • Electrical conductivity
  • Thermal conductivity
  • Seebeck coefficient