به دست آوردن آب از هوا با نانوچندسازه بسپاری پلی اتیلن/ تیتانیم دی‌اکساید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حالت جامد-دانشکده فیزیک- دانشگاه یزد-یزد

2 گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

3 گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزید، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

 مشکل کمبود آب ناشی از بارندگی بسیار کم و همچنین، توزیع نامناسب آن، باعث به وجود آمدن مسائل اقتصادی و مشکلات کشاورزی شده است. همچنین، در این راستا منابع معمول تامین آب مانند چاه­ها نیز به دلیل اضافه برداشت دچار عواقب جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی شده­ اند. یکی از راه حل­های موجود در دهه ­های اخیر استفاده از منابع موجود برای به دست آوردن آب مانند به دست آوردن آب­های موجود در هوا است. در این پژوهش، به بررسی موضوع تامین آب از رطوبت هوا با لایه‌های بسپاری همراه با نانوذرات تیتانیم دی‌اکساید پرداخته ­ایم. بدین منظور، تاثیر مقدار غلظت‌های متفاوت نانوذرات تیتانیم‌دی‌اکساید بر مقدار به دست آوردن و جذب با لایه‌های مورد نظر در رطوبت 90 % و دمای 15 و 5 درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مقدار آب جمع آوری شده، بر حسب ساعت تا مدت 5 ساعت اندازه‌گیری و با توجه به مشخصات لایه‌ها بررسی شد. نتایج نشان می‌دهندکه به علت وجود دی اکساید، لایه­ های آماده سازی شده قابلیت جذب رطوبت هوا و تبدیل آن به قطرات آب قابل دسترس را دارا است. گرچه در دماهای پایین بازدهی لایه‌ها بدلیل چگالش سریع‌تر بخارات آب بالاتر است، نتایج نشان داده‌اند که تغییرات دما بر به دست آوردن آب بالایه‌هایی که دارای درصدهای متفاوت نانوذرات تیتانیم دی‌اکساید هستند تاثیر بسزایی دارد. بطوریکه در دمای 5  و 15 درجه سانتی‌گراد بترتیب لایه حاوی غلظت بالاتر و پایین‌تر نانوذرات تیتانیم دی اکساید دارای بیشترین قدرت به دست آوردن آّب هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Dew harvesting from air humidity by polyethylene / TiO2 polymer nanocomposite

چکیده [English]

The problem of water shortage due to very low rainfall and its improper distribution has caused economic and agricultural problems. In this regard, the usual sources of water supply, such as water wells, have suffered irreparable economic and social consequences due to over-harvesting. One of the solutions available in recent decades is the use of available resources in water harvesting such as the water harvesting in the air. In this research, we have investigated the issue of water supply from air humidity by polymer layers with titanium dioxide nanoparticles. For this purpose, the effect of different concentrations of titanium dioxide nanoparticles on the rate of water harvesting by the desired layers at 90% humidity and at the temperature 15 and 5 ° C was investigated. Also, the amount of water collected was measured in terms of hours for 5 hours and according to the characteristics of the layers were analyzed. The results showed that the prepared layers have the ability to absorb air moisture and convert it into available water droplets due to the presence of TiO2nanoparticles in the layers. Although the efficiency of the layers is higher at low temperatures due to the faster condensation of water vapor, the results show that temperature changes have a significant effect on dew harvesting of water by layers with different percentages of TiO2nanoparticles, as the layers containing higher and lower concentrations of TiO2 nanoparticles have the highest power dew harvesting of water at temperatures of 5 and 15 ° C, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dew harvesting
  • Polymer nanocomposite
  • Polyethylene
  • Titanium dioxide Nanoparticles
  • Water spill
  • water absorption