بررسی سمیت و فعالیت ضد باکتریایی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروهای سیکلوترونی پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

3 پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.

چکیده

یکی از موارد استفاده عمده­ ی نقاط کوانتومی (QDs) ، کاربرد آنها در توسعه نانوحسگرهای پزشکی است. تصویربرداری زیستی­، دارورسانی هدفمند و درمان فتودینامیکی از جنبه های اصلی کاربرد این مواد است. توانایی تجمع در تومورها، سمیت سلولی، توانایی اتصال با رادیو ایزوتوپ ­ها و رفتار فلورسانس عواملی هستند که تعیین کننده نوع نقاط کوانتومی برای استفاده در پزشکی هسته­ای به عنوان عوامل ترانوستیک هستند. در این مطالعه­، اثرات  ضد باکتری (کشندگی باکتریایی) غلظت های مختلف نمونه ­های نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید/کادمیم سولفید، نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید و نقاط کوانتومی کادمیوم تلوریدآلاییده با گادولینیم برروی باکتری­های بیماریزا E. coli (PTCC 1330)، S. typhi (PTCC 1609)، و P. aeruginosa (PTCC 1707) بررسی شد.  نتایج نشان داد که تغییر ساختارهای هسته/ پوسته نقاط کوانتومی، به طور قابل توجهی بر سمیت آنها تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of toxicity and antibacterial activity of cadmium telluride quantum dots used in nuclear medicine