کلیدواژه‌ها = کادمیوم تلورید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت و فعالیت ضد باکتریایی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 42-47

سید یوسف فضائلی؛ غلامرضا شاه حسینی؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسگری؛ علیرضا نیسی