بررسی و مقایسه ویژگی ساختاری، ریخت‌شناسی، مغناطیسی و نوری نانولایه و نانوذرات فریت کبالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

در این مقاله، به بررسی ویژگی ساختاری، مغناطیسی، ریخت­شناسی و نوری نانوذرات فریت کبالت و مقایسه با لایه نازک آن پرداخته شده است. نانوذرات فریت کبالت با استفاده از روش سل- ژل خوداحتراقی و لایه نازک فریت کبالت با استفاده از روش سل- ژل و لایه­نشانی چرخشی آماده شدند. بررسی ویژگی ساختاری نمونه­ها با استفاده از آنالیزطیف­سنجی پراش اشعه ایکس و در ادامه با استفاده از آنالیز ریتولد و ویلیامسون- هال انجام شد. ویژگی مغناطیسی نمونه­ها با استفاده از آزمون مغناطیس­سنج نمونه نوسانی و آزمون اثر مگنتواپتیک فاراده مورد بررسی قرار گرفت. ریخت­شناسی نمونه­ها با آزمون­های میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی انجام شد.در نهایت، ویژگی نوری و گاف انرژی نمونه­ها با استفاده از آنالیز طیف­سنجی مرئی- فرابنفش بررسی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Structural, Morphological, Magnetic and Optical Properties of Cobalt Ferrite Thin layer and Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • asma mohammadi badizi
  • hamed maleki