استفاده از نانوذرات و نانومیله SnO2 آلایش شده با نقره در طراحی، ساخت و افزایش حساسیت حسگر گازی H2S با درنظرگرفتن پرتو فرابنفش و رفتار خود گرمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نانو فناوری، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

چکیده

حسگر گاز H2S با رشد نانومیله­های SnO2 بر یک بستر بهم پیوسته نقره و پوشش چرخشی نانوذرات SnO2 در سطح نانو میله­ها ساخته شد. هندسه، ریخت­شناسی، ترکیب شیمیایی، ویژگی نوری و الکتریکی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان (FESEM)، طیف­سنجی پرتو ایکس پراکندگی انرژی (EDAX)، پراش پرتو نگاری با پرتو ایکس، طیف­سنجی نور پایه و طیف­سنجی جذب مورد بررسی قرار گرفت. حسگر ساختگی با آلایش نانوذرات SnO2 با نقره و همچنین، با استفاده از روش نوآورانه قرار گرفتن همزمان در معرض پرتو فرابنفش و تعادل الکتریکی (خود گرمایش) تقویت شد. اقدامات ما منجر به تولید یک حسگر بسیار حساس با گستره تشخیص بسیار کم  (500 ppb تا 10 ppm ) شد که در آن برای نخستین بار از تداخل گاز H2O نیز در سنجش گاز استفاده  شد. با توجه به این دستاورد زمان پاسخ حسگر و زمان بهبودی در 10 ppm گاز H2S بطور قابل توجهی به ترتیب از 10 و 11 ثانیه شیوه اولیه به 5 و 8 ثانیه از شیوه اصلاح شده رشد یافته است. حساسیت متقابل حسگر نسبت به C6H6, C2H5OH, CO2و NH3نیز به منظور تعیین انتخابی حسگر مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of Ag doped SnO2 nanorods and nanoparticles in designing, fabrication and sensitivity enhancement of H2S gas sensor considering ultra-violet ray and self-heating

نویسندگان [English]

  • reza Mostafavian Maleki
  • asghar Esmaili 1 2
  • reza Taheri Ghahrizjani
دوره 7، شماره 3
آبان 1399
صفحه 75-88
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 25 آبان 1399