بررسی ویژگیهای نوری و نوسانات پلاسمونی نانوساختار تک حلقه مارپیچی منگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ، میبد

چکیده

لایههای نازک نانوساختار تک حلقه مارپیچی منگنز با استفاده از روش همزمان لایهنشانی مایل و چرخش زیرلایه حول
به دست آمده SEM و FESEM محور عمود بر آن تهیه شده است. ویژگیهای ساختاری نمونه تولید شده با استفاده ازتصاویر
است. با استفاده از طیفسنجی تک باریکهای، طیف نوری نمونه برای نور تابشی عمود بر سطح به دست آمده است. سپس، با
˚ استفاده از مدل همگنسازی، طیف جذب برای نور پلاریزه خطی در زاویه تابشی 0 و زوایای سمتی متفاوت به دست آمد. نتایج به
دست آمده سازگاری خوبی با طیف جذب تجربی دارد. همچنین، با استفاده از تقریب دوقطبی منفصل نوع نوسانات پلاسمونی در
داخل نانوحلقه مارپیچی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the optical Properties and plasmonic oscillations of nano-structure of Manganese Chiral Single Ring

نویسنده [English]

  • MAHSA Fakharpour
Department physics,,Islamic azad university Meybod,Meybod, iran