طراحی حسگر ملکول های زیستی بر مبنای پلاسمون های سطحی ایجاد شده در گریتنیگ گرافن-طلا و بررسی اثر هندسه گریتینگ بر حساسیت

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، شهر بوشهر، استان بوشهر

چکیده

به دلیل اهمیت روزافزون حسگرها در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، نیاز به حسگرهای زیستی با کارایی بالا یکی از اهداف محققان است. در این مقاله ساختاری متشکل از گریتینگ گرافن-طلا، که پلاسمون‌های قوی را در ناحیه فروسرخ نزدیک تشکیل داده برای آشکارسازی تغییرات ضریب‌شکستو درنتیجه غلظت بعضی مواد زیستی و به‌طورکلی تمام موادی با بازه ضریب شکست 000.1 تا 006.1 پیشنهاد داده‌شده است. حساسیت و کیفیت حسگر پیشنهادی مورد محاسبه قرار گرفته‌شده و اثرات پارامترهای ساختاری و ویژگی‌های نور فرودی بر روی این فاکتورها موردبررسی قرارگرفته شده است. بهترین نتیجه برای مواد با ضریب شکست 1.100 با ضریب کیفیت 9750 حاصل شده است. همچنین امکان سنجش برخی از مولکول‌های زیستی با ظرفیت شناسایی توسط این حسگر مانند آب، گلوکز، MDCK و خون با تغییرات ضریب‌شکست 001.0 بررسی شده است که مقدار کیفیت بالای 6000 برای این مواد بدست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desighning aBiosensorBased on Surface Plasmons Generated inGraphene Gold Grating and Study the Grating GeometryEffects on Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Z .sadeghi
  • H .shirkani
Department of physics, Faculty of science, Persian Gulf University, Bushehr
چکیده [English]

Due to emergency need in early diagnosis of illnesses, the need for high performance biosensors is one of the researchers´ goals. In this paper, a structure consisting of graphene-gold grating, which formed strong plasmons in the near infrared region, was proposed to detect the refractive indexes´ changes and consequently the concentration biomolecule and, in general, all materials with a refractive index of 1.000-1.600. Sensitivity and quality factor of the proposed sensor have been calculated and the effects of structural parameters and incident light characteristics on these factors have been considered. The best result has been obtained for materials with 1.100 refractive index with 9750 quality factor. Also, the possibility of detection for some biological molecules with this sensor, such as water, glucose, MDCK and blood, with a refractive index variation of 1.000 to 1.600 has been investigated which the quality factors for these molecules have been achieved upper than 6000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosensor
  • Optical Sensor
  • Surface plasmon
  • Graphene