بهبود عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکون کریستالی به کمک لنز فرا سطوح عبوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، روش جدیدی برای بهبود عملکرد سلول­های خورشیدی لایه نازک سیلیکونی کریستالی معرفی شده است. برای این منظور، با افزودن لنز فرا سطوح عبوری درون سلول خورشیدی، نور وارد شده را به دام انداخته و درون لایه فعال سلول متمرکز می کنیم. طراحی لنز فرا سطوح بر اساس قانون اسنل تعمیم یافته و آنالیز ساختار به کمک نرم­افزار شبیه ­سازی CST انجام می­گیرد. سلول خورشیدی معرفی شده در طول موج­های و زوایای نور متفاوت در دو پلاریزاسیون TM و TE بررسی می­شود. نتایج عددی حاصل از نرم افزار شبیه ساز نشان می­دهد که لنز فرا سطوح در پهنای باند وسیع فرکانسی در دو پلاریزاسیون TM و TE، مقدار جذب ساختار را افزایش داده و موجب بالا رفتن جریان اتصال کوتاه به ترتیب با اندازه­های 39% و 32% در پلاریزاسیون­های TM و TE شده است.

کلیدواژه‌ها