مطالعه اثر توزیع اندازه بر ویژگی‌های نورتابی نانوذرات اکسیدآهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات اکسید‌آهن با استفاده از روش هم‌رسوبی سنتز شدند. به دنبال آن توسط حل کردن نانوذرات در تولوئن و کاهش حلالیت آن‌ها با استفاده از استون به‌عنوان پاد حلال، اندازه‌های متفاوتی از نانوذرات اکسید‌آهن انتخاب و جدا شدند. پس از جداسازی نانوذرات با اندازه‌های متفاوت، ساختار نواری آن‌ها توسط طیف‌شناسی نورتابی (فتولومینسانس) بررسی شدند. برای تعیین فاز و ساختار نانوذرات اکسید‌آهن از پراش پرتوی ایکس و برای بررسی اندازه نانوذرات از آنالیز پراش نور پویا و تصویربرداری میکروسکوپ الکترون عبوری استفاده شد. نتیجه‌های به‌دست آمده قابلیت جداسازی نانوذرات اکسید آهن را تا 3 نانومتر تأیید می‌کنند و همچنین نتیجه‌های طیف‌سنجی فتولومینسانس انتقال بیشینه گسیل را به سمت طول‌موج‌های بلندتر، توسط کاهش اندازه نانوذرات اکسید آهن را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the size distribution effect on the Photoluminescence properties of Iron oxide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • mostafa shaabanloo
  • s,mohammad hossein khalkhali
  • ali ghiasvand
چکیده [English]

In this research, iron oxide nanoparticles were synthesized by co-precipitation method. Then by solving the nanoparticles in toluene and reducing the solubility of them by acetone as anti-solvent, different sizes of nanoparticles were selected and separated. After selection and separation, the band structure of the nanoparticles was studied by photoluminescence spectroscopy (PL). X-ray diffraction was used for phase and structure determination of nanoparticles and dynamic light scattering (DLS) and transition electron microscopy (TEM) were used for size determination. The results confirmed the possibility of selection and separation of iron oxide nanoparticles of three nanometers (3nm) and also photoluminescence spectroscopy results showed a red-shift by reducing the size of the iron oxide nanoparticles.