مطالعه اثر توزیع اندازه بر ویژگی‌های نورتابی نانوذرات اکسیدآهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات اکسید‌آهن با استفاده از روش هم‌رسوبی سنتز شدند. به دنبال آن توسط حل کردن نانوذرات در تولوئن و کاهش حلالیت آن‌ها با استفاده از استون به‌عنوان پاد حلال، اندازه‌های متفاوتی از نانوذرات اکسید‌آهن انتخاب و جدا شدند. پس از جداسازی نانوذرات با اندازه‌های متفاوت، ساختار نواری آن‌ها توسط طیف‌شناسی نورتابی (فتولومینسانس) بررسی شدند. برای تعیین فاز و ساختار نانوذرات اکسید‌آهن از پراش پرتوی ایکس و برای بررسی اندازه نانوذرات از آنالیز پراش نور پویا و تصویربرداری میکروسکوپ الکترون عبوری استفاده شد. نتیجه‌های به‌دست آمده قابلیت جداسازی نانوذرات اکسید آهن را تا 3 نانومتر تأیید می‌کنند و همچنین نتیجه‌های طیف‌سنجی فتولومینسانس انتقال بیشینه گسیل را به سمت طول‌موج‌های بلندتر، توسط کاهش اندازه نانوذرات اکسید آهن را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها