نانوزیست‌حسگر فوق‌العاده حساس و سریع بر پایه‌ی هیبرید پلاگزیتونیک نانومیله طلا-کوانتوم دات RQ خودسازمان‌ده آپتامری برای شناسایی تروپونین I قلبی انسانی

نویسندگان

1 گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 گروه بیوفیزیک و نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

چکیده سکته‌ی حاد قلبی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. روش‌های متداول تشخیص سکته‌ی قلبی پرهزینه و زمان‌بر هستند و معمولاً از نمونه‌ی خون به عنوان نمونه‌ی زیستی استفاده می‌کنند؛ بنابراین، ساخت یک ابزار تشخیصی فوق‌العاده سریع، حساس و غیرتهاجمی ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق یک نانوزیست‌حسگر جدید فوق‌العاده حساس و فلورسنت پلاگزیتونیک آپتامری که از جفت‌شدگی پلاسمون-اگزایتون هیبرید نانومیله‌ی طلا-کوانتوم‌دات RQ ساخته‌شده است، جهت تشخیص پروتئین انسانی تروپونین I قلبی cTnI، بیومارکر طلایی تشخیص سکته‌ی حاد قلبی، معرفی می‌گردد. آزمایش‌های پیش-بالینی با کمک بزاق انجام گرفت. اتصال پروتئین cTnI به آپتامر منجر به تشدید فلورسانس سامانه هیبرید پلاگزیتونیک می‌شود. حد تشخیص این نانوزیست‌حسگر نیم فمتومولار است. به نظر می‌رسد که این نانوزیست‌حسگر جدید بر پایه‌ی سامانه هیبرید پلاگزیتونیک RQ، می‌تواند پنجره‌ی جدیدی را به سوی فرصت‌های تازه برای توسعه‌ی طراحی و ساخت نانو‌زیست‌حسگرها در حوزه‌ی نانوزیست‌فناوری باز کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultra-Sensitive, Rapid Gold Nano Rod-Quantum Dot (RQ) Plexcitonic Self-Assembled Aptamer-based Nanobiosensor for the Detection of Human Cardiac Troponin I

نویسندگان [English]

  • Z. Rezaei 1
  • B. Ranjbar 1 2
1 Department of Nanobiotechnology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Nanobiotechnology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Acute Myocardial Infarction AMI is one of the leading causes of death throughout the world. Usual methods for detecting AMI are expensive, time-consuming and using blood samples as biological samples. Therefore, creating an ultra-fast, sensitive and non-invasive diagnostic test is necessary. Herein, a novel ultra-sensitive, fluorescent, plasmon-exciton coupling hybrid of a Gold Nano Rod-Quantum Dot RQ -based aptamer nanobiosensor is presented for the detection of human cardiac troponin I cTnI, the golden biomarker of AMI, and a preclinical test is performed with saliva. The binding of the cTnI protein to aptamer leads to a fluorescence enhancement of the plexcitonic hybrid system. The limit of detection of this nanobiosensor is 0.5 fM. It seems this novel nanobiosensor of the RQ plexcitonic hybrid system can open up new opportunities for the design and fabrication of nanobiosensor progress in nanobiotechnology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Myocardial Infarction
  • Aptamer
  • Gold Nano Particle
  • Human Cardiac Troponin I
  • Nanobiosensor
  • Quantum Dot