ساخت کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم برای سلول خورشیدی رنگدانه ای

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

چکیده

یکی از چالش های مهم در حوزه ی سلول های خورشیدی نانوساختاری، ساخت الکترود با استفاده از فرایند های دمای پایین است تا علاوه بر کاهش پیچیدگی و هزینه ی ساخت، بتوان در ادامه از آن ها برای ساخت سلول های خورشیدی انعطاف پذیر استفاده کرد. در این پژوهش، کروم لایه نشانی شده به روش الکتروشیمیایی، به عنوان زیرلایه ی کاتد معرفی شده است. بیشتر بودن میدان الکتریکی روی لبه ها و نقص های ایجاد شده روی این زیرلایه، هنگام لایه نشانی پلاتین به روش الکتروشیمیایی، باعث توزیع یکنواخت تر نانوذرات پلاتین روی سطح الکترود و درنتیجه افزایش سطح مؤثر آن می شود. با استفاده از این کاتد، علاوه بر امکان ساخت در دمای پایین، امکان ساخت در ابعاد بزرگ نیز ایجاد می شود به دلیل مقاومت سری کم فلز کروم در مقایسه با زیرلایه ی FTO . در نهایت، اثر استفاده از کروم به عنوان زیرلایه ی کاتد با اثر استفاده از آن به عنوان زیرلایه ی فوتوآند در بازدهی و محدودیت های ساخت، مقایسه و بررسی شده است. با استفاده از این کاتد دمای پایین در سلول خورشیدی رنگدانه ای، بازدهی 9.49 به طور میانگین به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low-temperature Fabrication of Counter-electrode for Dye Solar Cells

نویسندگان [English]

  • F. Behrouznejad 1
  • N. Taghavinia 1 2
1 Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the biggest challenges in nano structure-based solar cells is fabricating low-temperature electrodes for decreasing fabrication cost and complexity and also utilizing them in flexible solar cells. In this research, electrochemically deposited Cr layer is introduced for using as a counter electrode´s substrate. Increasing electrical field on edges and defects result in increasing the uniformity of platinum nanoparticles on the surface and enhancing the efficient surface area. Using this counter electrode, moreover than making the possibility of low-temperature fabrication, enhances large-scale fabrication feasibility due to the low series resistance of Cr in comparison with FTO/glass. Finally, the effect of utilizing Cr as a counter electrode substrate on the efficiency and fabrication limitation is studied in comparison with utilizing that as a photo-anode substrate. The maximum efficiency of 9.52 is obtained by using this low-temperature counter electrode in dye sensitized solar cell.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye solar cells
  • Electrochemical deposition
  • Charge transfer resistance
  • Series resistance
  • Platinum nanoparticles