بررسی اثر حضور HPC بر حساسیت نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 برای سنجش VOCs در دمای محیط

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری، شهر ری، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 در حضور و عدم حضور هیدروکسی‌پروپیل‌سلولز طی فرآیند سه مرحله‌ای سنتز شد. تشکیل ساختار هسته/پوسته CeO2/TiO2 توسط طیف سنجی پراش پرتو ایکس XRD، طیف سنجی پراکندگی انرژی EDS و میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی FESEM تایید شد. نانوذرات حساسیت قابل توجهی را به ترکیبات آلی فرار در دمای اتاق و خواص سنجش انتخابی گاز را به نمایش گذاشته‌اند. نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 در غلظت ppm340 در حضور و عدم حضور HPC به ترتیب 16 و 10 واحد حساسیت نشان دادند. زمان‌های پاسخ و بازیابی و درجه حرارت سنجش پایین به عنوان دیگر خواص بهبود یافته سنسورها اندازه‌گیری شد. مکانیسم سنجش نانوذرات براساس تغییر سد اتصال ناهمگن در رابط بین CeO2 و TiO2 شرح داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of HPC on the Sensitivity of CeO2/TiO2 core/shell Nanoparticles for VOCs Sensing at Room Temperature

نویسنده [English]

  • Seyed Amirabbas Zakaria
Young researchers and elite club, Yadegare Imam Khomeini (RAH) shahr rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crystalline CeO2/TiO2 core/shell nanoparticles with and without hydroxypropyl cellulose were synthesized via a three-step process. The CeO2/TiO2 core/shell structure formation was confirmed by x-ray diffraction XRD, energy dispersive spectroscopy EDS and field emission scanning electron microscopy FESEM. The nanoparticles exhibited notable sensitivity to volatile organic compounds at room temperature and selective gas sensing properties. CeO2/TiO2 core/shell nanoparticles were showed at 340ppm of ethanol with and without HPC sensitivity 16 and 10 units, respectively. Short response and recovery times and low temperature sensing were measured as other improvement properties of the sensors. The sensing mechanism nanoparticles were explained based on the change of the heterojunction barrier formed at the interface of CeO2 and TiO2.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • gas sensor
  • metal oxide semiconductor nanoparticles
  • core/shell
  • hydroxypropyl cellulose (HPC)