ساخت و مشخصه یابی دیود نورتاب هیبریدی نیمه‌ شفاف با ساختار معکوس

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

دیودهای نورتاب آلی OLEDs نوع جدیدی از تکنولوژی نوری هستند که در دو دهه اخیر گوی سبقت در حوزه تحقیقات ادوات نوری، نسبت به دیگر رقبا را ربوده اند. ساختار اصلی OLED ها شامل یک لایه آلی از مواد نورتاب بعلاوه چندین لایه آلی یا معدنی است که نقش آنها تزریق یا انتقال بار است. شفافیت لایه‌ها باعث خروج نور تولیدی از آنها می‌شود. در این پروژه، استفاده از ضخامت‌های پایین نقره منجر به ساخت OLED هیبریدی نیمه شفاف با ساختار معکوس شد. با تغییر ضخامت نقره که توسط سیستم تبخیری لایه نشانی شد، کمینه ضخامت لازم برای ساخت LED با ساختار "ITO/ZnO/Cs2Co3/PDY/MoO3/Ag" حدود nm 30 بدست آمد. آنالیز نوری عبوری نشان از تشکیل جزیره‌ای لایه‌ی نقره در ضخامت‌های کم داشت. تصاویر میکروسکوپ اتمی AFM نشان داد که در ضخامت‌های ببیشتر از nm 10، با افزایش ضخامت، زبری سطحی نیز افزایش می‌یابد. ماکزیمم شدت نورتابی بدست آمده برای دیود نیمه‌شفاف cd/m2 2290 و بازده جریان آن حدود cd/A 1 بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and Characterization of Semi-Transparent Hybrid Light Emitting Diode with Inverted Structure

نویسندگان [English]

  • H. Alehdaghi 1
  • M. Shahraki 2
  • H. Heydari 3
1 Faculty of science, Hakim Sabzevari university, Sabzevar
2 Departeman of chemistry, university of Sistan & baluchestan, Zahedan
3 Departman of chemistry, Razi university, Kermanshah
چکیده [English]

In recent two decades, a large share of lighting research has been assigned to investigation on organic light emitting diodes OLEDs. The basic structure of OLEDs consist of an organic emissive layer and another layers as injection or transporting layers which can be organic or inoarganic. In this report, with varying of silver thickness which acts as anode layer we could fabricated a semi-transparent hybrid LED. The minimum thickness which OLED with structure of “ITO/ZnO/Cs2Co3/PDY/MoO3/Ag” emits light both side was about 30 nm. The optical transmittance analysis showed Ag layers with thickness lower than 20 nm has been grown in island mode. In thick Ag layers, atomic force microscopy demonstrated that roughness is increased as Ag thickness is increased. The maximum brightness for semi-transparent hybrid LED was about 2290 cd/m2 with current efficiency of about 1 cd/A.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • OLED
  • semi-transparent
  • hybrid
  • silver
  • inverted structure