طراحی و مشخصه یابی بیوسنسورDNA گیاهی بر پایه نانو ذرات کربن

نویسندگان

1 گروه نانو فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه

2 1 گروه نانو فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه

3 گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

نانوذرات رایج‌ترین عناصر در فناوری نانو هستند و خواص جالب ‌توجه آنها منجر به کاربردهای بسیار متنوع آنها در صنایع شیمیایی، پزشکی و دارویی ، الکترونیک و کشاورزی شده‌است. از بین نانو ذرات مختلف میتوان به نانولوله‌های کربنی و نانوذرات طلا اشاره کرد که به علت خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان، ازجمله نسبت سطح به حجم بالا، کاربردهای مختلفی در زیست حسگرها را بر عهده دارند. دراین مقاله از نانو ذرات کربنی که به روش تخلیه قوس الکتریکی بین دو الکترود فلزی رشد داده شده‌اند برای تشخیص الکترو شیمیایی DNA گیاهی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and Characterization of Carbon Nano Particle basedVegetal DNA Sensor

نویسندگان [English]

  • R. Sheydaei pour dizaji 1
  • M. Taghi Ahmadi 2
  • B. Meshginqalam 3
  • M. Amniattalab 3
1 Department of Nano technology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia
2 Department of Nano technology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia
3 Physics Department, Faculty of Science, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Nanoparticles as a common material have been used in nanotechnology and their interesting properties lead to variety of applications in the technological areas such as chemical industry, medical science, electronics and agriculture. Carbon nanotubes and gold nanoparticles have been focused among the different nanoparticles due to their unique physical and chemical features such as high surface to volume ratio which cause them to have various analytical applications in Biosensors. In this paper, carbon nanoparticles are grown between two metallic electrodes by using pulsed arc discharge method then are used to electro-chemical detection of vegetal DNA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Nano particle
  • Vegetal DNA biosensor
  • Sensor