شناسایی مولکول ها با استفاده از گرافین بر پایه ترانزیستور اثر میدان

نویسندگان

1 گروه فوتونیک الکترونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

2 دانشکده شیمی، موسسه ملی علوم و تکنولوژی، اولسان، کره جنوبی

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ، پوهانگ، کره جنوبی

چکیده

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه مولکول های مختلف را میتوان با استفاده از نانو نوار گرافینی شناسایی کرد. رسانندگی وابستگی شدید به تراز انژری پیشرو و جهت گیری فضایی مولکول ها دارد. با استفاده از این ویژگی، ترابرد الکترونی مولکول هایی که به صورت فیزیکی جذب نانو نوار می شوند را می توان توصیف و محاسبه کرد. نشان خواهیم داد که ترابرد الکترونی برای هر مولکول منحصر به فرد است. زیرا هنگام قرارگیری مولکول روی نانو نوار دره های تیزی در نمودار T-E مشاهده می شود که این دره ها برای مولکول های مختلف متفاوت هستند. در این مقاله جذب فیزیکی سه مولکول اتانول O6H2C ، گوکرد دی اکسید SO2 و 8 بنزن C6H6 روی نانو نوار گرافینی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Sensing by the Means of Graphene Based Field Effect Transistor

نویسندگان [English]

  • H. Kordhaghi 1
  • S. Shojaei 1
  • M. R. Rezapour 2 3
1 Photonics Electronics Group, Research Institute for Applied Physics & Astronomy (RIAPA), University of Tabriz, Tabriz
2 Department of Chemistry, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan, South Korea
3 Department of Chemistry, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan, South Korea
چکیده [English]

In this article we will show how different molecules can be identified by the use of graphene 14 nanoribbon. Conductance depend on frontier energy level and spatial orientation of molecules. 15 With this feature, electron transport through molecules that are physically attracted to 16 nanoribbon can be described and calculated. We show that electron transport is unique to each 17 molecule. Because when a molecule attach on graphene nanoribbon sharp dips in T-E graph 18 appears that these dips are different for each molecule. In this paper, physical adsorption of 19 three molecules like ethanol C2H6O, sulfur dioxide SO2 and benzene C6H6 has been 20 studied on graphene nanoribbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron transport
  • field effect transistors
  • armchair graphene-nanoribbon