کلیدواژه‌ها = پروسکایت اکسیدی
خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 163-168

محمد سعید رجب زاده؛ محمد خلخالی