ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی نانوکامپوزیت ویسکوالاستیک حاوی نانولوله کربنی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

در این مقاله ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت ارتعاشی را به روش مقیاس‌های چندگانه حل می‌کنیم. برای ارتعاشات آزاد ورقه، فرکانس طبیعی غیرخطی بدست آمد. ضمنا اثرات ضریب میرایی یا ویسکوزیته ماده، کسر حجمی نانولوله کربنی و هم‌چنین نسبت ضخامت به بعد صفحه در فرکانس طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که افزایش نسبت ضخامت صفحه به طول آن، باعث افزایش فرکانس طبیعی غیرخطی صفحه می‌گردد و همچنین کاهش نسبت ضخامت به طول صفحه باعث کاهش در نرخ کاهش دامنه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Vibrations of Nanocomposite Viscoelastic Plates Containing Carbon Nanotube

نویسنده [English]

  • M. Kokabi
Department of Polymer Tarbiat Modares University. Tehran. Iran
چکیده [English]

In this paper, the nonlinear vibrations of composite plate forced by carbon nanotube have been investigated. The equations of vibrational motion have been solved by multiple scales method. For free vibrations of nanocomposite plates, natural nonlinear frequencies have been calculated. Furthermore, the effect of damping factor, volume fraction of carbon nanotube, and the ratio of thickness to dimension of plates in natural frequency has been investigated. Our results highlight that nonlinear natural frequency of plate increases by increasing the ratio of thickness to the dimensions of plates. Moreover, a decrease in the proportion of thickness to the length of the plate resulted in a downfall in the falling trend of the domain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Scales Method
  • Nanocomposite
  • Nonlinear Vibrations
  • Viscoelastic Materials