دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر ویژگی های ترابرد الکترونی در بوروفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

مرجان دهقان؛ حسین نیکوفرد؛ نرگس نیکوفرد؛ مهدی اسماعیل زاده


سنتز و مطالعه لایه پروسکایت‌های سه کاتیونه به روش الکتروشیمیایی برای کاربرد سلول خورشیدی مسطح پروسکایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

محمدرضا کلاهدوز؛ راضیه تیموری؛ سجاد مهرورز


بهبود خواص دی‌الکتریکی و کلیدزنی الکترواپتیکی بلورهای مایع نماتیک با استفاده از نقاط کوانتومی ZnCdTeS با خاصیت نورتابی در طول موج‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

زهرا صیدالی لیر؛ سپیده شیشه بر؛ احسان سهیلی؛ محمد صباییان