دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حسگری دوپامین با استفاده از مد تم پلاسمون در بلور فوتونی یک بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

سیده مهری حمیدی؛ طناز عمویان؛ امیر رضا صدرالحسینی


حسگر مگنتوالکتریک بر پایه جفت شدگی لایه نازک آلیاژ گالفنول طرحدار شده و آلومینیم نیترید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

محمد مهدی طهرانچی؛ میثم حق پرست؛ سیده مهری حمیدی