بهینه سازی حذف یون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان در نمونه های حقیقی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 13-19

روح الله زارع دورابی؛ محمد جواد آقاگلی؛ علی ملکی؛ افسانه ملاحسینی


بررسی اثر اندازه نانو ذرات سوپرپارامغناطیسی Fe3O4 در میدان مغناطیسی متناوب بر روی سلول سرطانی ریه انسان

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 38-49

زاهد زمردی خانی؛ محمدمهدی عطار؛ علیرضا جهانگیری؛ فرزان براتی


بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای MCM-41 عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-9

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فاطمه اسدی؛ سیمین نامورآغداش؛ سیمین جانی تباردرزی؛ پرویز اشتری


پمپ جریان های باری و اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-12

فاطمه بوربور؛ مهدی اسماعیل زاده؛ سیدمحمد الهی؛ لیلا اسلامی؛ الهام دارابی


ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-6

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر


حذف یون‌های مس II و سرب II توسط بنتونیت اصلاح شده با Nd-TiO2 و برخی پلیمرهای آلی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

سوسن صمدی صمدی؛ علی پارسا؛ آرزو هادیان؛ عاطفه پرتوی مطلق؛ سیدامیرعباس ذکریا


سنتز نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار و کاربرد آن در اندازه‌گیری یون جیوه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-10

محمود روشنی؛ مرضیه شکری؛ سمیه فرخی


برهم‌کنش نانومقیاس اتم- پلاسمون در مرز جدایی لایه نازک طلا- بخار فلز قلیایی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-8

محمد مصلح؛ ملیحه رنجبران؛ سیده مهری حمیدی


سنتز و بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانوچندسازهSnO2 دکوریت شده با ZnO تخریب در 2و4-دی‌کلروفنل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-12

زهرا عبداللهی جوبنی؛ سید سیامک اشرف طالش


ساخت الکترود چندسازه براساس گرافن/آهن-مس برای کاربرد در دستگاه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-10

موژان ظهیری راد؛ سید مجید محسنی؛ سعادت مختاری؛ زهرا شیخی فرد


بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-6

نفیسه میرآخورلو؛ محمود سرکاری خرمی؛ محمدعلی سنجری شهرضائی


امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-10

سیده مریم حسینی؛ سیده مهری حمیدی؛ فاضل جهانگیری


بررسی پهن شدگی در میکروسلول فیبری بخار اتمی روبیدیوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-6

سیده مهری حمیدی؛ مهناز اسداله سلمان پور؛ محمد مصلح؛ رضا غلامی


بررسی خواص ساختاری و لومینسانس نانو فسفر Ca1-xZrO3:xCe+3

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-9

احسان معصومی گودرزی؛ مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی؛ سعید محمدی


حسگری دوپامین با استفاده از مد تم پلاسمون در بلور فوتونی یک بعدی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-8

طناز عمویان؛ امیر رضا صدرالحسینی؛ سیده مهری حمیدی