کلیدواژه‌ها = خواص نوری
سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 82-88

مریم حسین پور؛ حسن عبدوس؛ امید میرزایی؛ ساناز علمداری


تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 104-109

محمد قایید؛ مصطفی فضلی؛ محمدحسین احسانی؛ ساناز علمداری


بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-19

پروین بهزادی؛ پیمان امیری؛ سید احمد کتابی؛ امیر علی اکبری


خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 163-168

محمد سعید رجب زاده؛ محمد خلخالی