کلیدواژه‌ها = بنتونیت
سنتز نانوچندسازه مغناطیسی ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/ به روش سبز با کاربرد فوتوکاتالیستی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 99-109

بهاالدین رشیدزاده؛ صغرا فتحعلی پور؛ غزل رزمیان


حذف یون‌های مس II و سرب II توسط بنتونیت اصلاح شده با Nd-TiO2 و برخی پلیمرهای آلی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

سوسن صمدی صمدی؛ علی پارسا؛ آرزو هادیان؛ عاطفه پرتوی مطلق؛ سیدامیرعباس ذکریا