کلیدواژه‌ها = نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت- مس(II) اکسید