کلیدواژه‌ها = سلول خورشیدی
بررسی خواص نوری، ساختاری و الکتریکی لایه نازک In2S3 به روش اسپری گرماکافت تحت تاثیر دما و نمک ایندیوم

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 26-35

مریم هاشمی؛ سیدمحمدباقر قرشی؛ مریم حیدری رامشه؛ نیما تقوی نیا؛ سیدمحمد مهدوی


سنتز نانوهرمهای ا کسید روی با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395

غلامحسین حیدری؛ نادر قبادی؛ محسن قاسمی ورنامخواستی


بررسی اثر ضخامت لایه بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه‌ای بر پایه نانوذرات ZnO و SnO2

دوره 2، شماره 4، دی 1394

علی عرب خراسانی؛ اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد؛ امیر بیات


شبیه سازی و بهینه سازی نانوآنتن ها با پچ چندضلعی در سلول های خورشیدی

دوره 2، شماره 2، تیر 1394

مهسا علی جباری؛ ساغر جارچی؛ حمیده خصوصی ثانی؛ مسعود عدالتی پور