کلیدواژه‌ها = خمش نوار رسانش
بررسی نظری عملکرد نانوساختارSnS2 بعنوان لایه بافر در سلول خورشیدی CuIn1-xGaxSe2 و مقایسه آن با CdS

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 99-104

مریم حقیقی؛ مهران مین باشی؛ نیما تقوی نیا؛ سید محمد مهدوی؛ امیرحسین احمدخان کردبچه