نویسنده = مهناز سلمانپور
فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 76-82

سیده مهری حمیدی؛ محمد مصلح؛ ملیحه رنجبران؛ مهناز سلمانپور