نویسنده = سیده مهری حمیدی
بررسی پهن شدگی در میکروسلول فیبری بخار اتمی روبیدیوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-6

سیده مهری حمیدی؛ مهناز اسداله سلمان پور؛ محمد مصلح؛ رضا غلامی


امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-10

سیده مریم حسینی؛ سیده مهری حمیدی؛ فاضل جهانگیری


فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 76-82

سیده مهری حمیدی؛ محمد مصلح؛ ملیحه رنجبران؛ مهناز سلمانپور