نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبدوستی و آبگریزی شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • آلومینا بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-6]
 • آندایز مقایسه ساختار کریستالی، خواص ترابرد الکترونی و بازده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانولوله ای دی اکسید تیتانیوم با دو هندسه ته باز و ته بسته [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 63-71]
 • آنیلین طراحی و ساخت نانوحسگر گاز فرار آمونیاک با استفاده از گرافن اکسید احیا شده با آنیلین/هیدرازین هیدرات [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 20-37]

ا

 • ابرخازن تهیه و شناسایی نانوذرات پیریت و بررسی خاصیت ابرخازنی آن در الکترولیت های مختلف در بستر الکترود کربن شیشه ای [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-127]
 • اتم در مولکول بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 104-122]
 • اثر اسپین‌هال معکوس امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • اثر فانو فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 76-82]
 • اثر فوتوآکوستیک کاربرد نانو ذرات اکسید مس در بارگیری داروی گاباپنتین به روش‌های اپتیکی خطی و غیر‌خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 54-63]
 • اثر ناخالصی اثر ناخالصی های مختلف پلاتین، آنتیموان، تیتانیوم، مس و آهن بر روی خواص ساختاری و الکترونی نانو لایه دی اکسید قلع با استفاده از اصول محاسبات اولیه [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 163-170]
 • اثر هاله بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-6]
 • اریتروسین سنتز و شناسایی نانو ساختار مغناطیسی Fe3O4@Ag-Cu و کاربرد آن در تخریب مواد رنگی آلاینده های دورریز فاضلاب آبی صنایع شامل اریترومایسن و کنگو رد – جهت کنگو رد UV [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 38-45]
 • اشعه ایکس بررسی خواص اپتیکی نانو فسفر CaZrO3 تحت تابش فرابنفش و اشعه ایکس [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 138-145]
 • اکسید روی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی دوپ شده با طلا و تحلیل پراش اشعه ایکس به دو روش نمودار اندازه-کرنش و فرمول شرر [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 72-81]
 • اکسیدروی تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 146-152]
 • اکسیدروی تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]
 • اکسید گرافن رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/نقره با استفاده از جت پلاسمای غیر حرارتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 7-16]
 • اکسید گرافن طراحی و ساخت نانوحسگر گاز فرار آمونیاک با استفاده از گرافن اکسید احیا شده با آنیلین/هیدرازین هیدرات [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 20-37]
 • اکسید گرافن تاثیر نانوسیال آب - اکسید گرافن بر عملکرد خواص انتقال حرارتی و گرمایشی مبدل حرارتی با استفاده از داده‏های تجربی و ریاضی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • الکترولیت تهیه و شناسایی نانوذرات پیریت و بررسی خاصیت ابرخازنی آن در الکترولیت های مختلف در بستر الکترود کربن شیشه ای [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-127]
 • الگوریتم بهینه‌سازی تقلید محور (ISO) طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • الیاف تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]
 • امیتر اسپینترونیکی تراهرتز بهینه امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • انانتیومر مطالعه نظری ساختاری و الکترونی داروی S-فنوپروفن با استفاده از محاسبات تابعیت چگالی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 32-44]
 • انباشت بخار شیمیایی مطالعه رفتار الکتریکی گرافن/ عایق سیلیکون نیترید (SiN) با اتصالات فتولیتوگرافی شده [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-10]
 • اندیوم آرسناید تحرک الکترونی محدود با استفاده از ناخالصی در یک سیم کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-27]
 • انرژی آزاد حلال پوشی مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 96-103]
 • اوربیتال پیوندی طبیعی مطالعه نظری ساختاری و الکترونی داروی S-فنوپروفن با استفاده از محاسبات تابعیت چگالی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 32-44]
 • ایزوکربوکسازید بررسی جذب سطحی داروی ایزوکربوکسازید بر روی فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 130-137]

ب

 • بارگیری عوامل سطحی کاربرد نانو ذرات اکسید مس در بارگیری داروی گاباپنتین به روش‌های اپتیکی خطی و غیر‌خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 54-63]
 • بازده اپتیکی بررسی عملکرد متمرکزکننده خورشیدی نورتاب حاوی نقاط کوانتومی پروسکایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]
 • بافت سرطانی سر و گردن بررسی نیروهای بین مولکولی بافت سرطانی سر و گردن در محیط ‌های مختلف مایع طی فرآیند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 43-53]
 • بافت سرطانی معده کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل‌های اصطکاکی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]
 • براق‌کاری بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-6]
 • برداشت انرژی ارائه یک نانوساختار پلاسمونیک مبتنی بر نانوآنتن‌های تنگستن هشت پره برای بهبود طیف جذب در سیستمهای حرارتی خورشیدی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 119-129]
 • بررسی سطح هیرشفیلد تأثیر توان خروجی التراسونیک و غلظت مواد اولیه روی اندازه نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیون کبالت(II) با پل ترفتالات و بررسی سطح هیرشفیلد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 108-118]
 • بسپار کوئوردیناسیونی رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-104]
 • بیس (آمینو‌پیریمیدین) سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • بیوپلیمر سنتز سبز نانوذرات اکسید روی دوپ شده با طلا و تحلیل پراش اشعه ایکس به دو روش نمودار اندازه-کرنش و فرمول شرر [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 72-81]

پ

 • پادنقطه کوانتومی خواص الکترونی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی ناقص شده با اشکال مختلف پادنقطه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 68-77]
 • پارامترهای ساختاری و کوانتومی بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-67]
 • پرتو گاما ساخت نانوحسگر گامای جدید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید آلائیده با گادولینیوم [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 182-189]
 • پروسکایت بررسی عملکرد متمرکزکننده خورشیدی نورتاب حاوی نقاط کوانتومی پروسکایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]
 • پروسکایت اکسیدی خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 163-168]
 • پروسکایت دوگانه خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 163-168]
 • پلاتین سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]
 • پلی‌آنیلین بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از طریق اصلاح لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون با پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-162]
 • پلی اورتان بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 54-62]
 • پلیمرکوئوردیناسیون تأثیر توان خروجی التراسونیک و غلظت مواد اولیه روی اندازه نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیون کبالت(II) با پل ترفتالات و بررسی سطح هیرشفیلد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 108-118]
 • پوترسین کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 89-95]

ت

 • تئوری تابع دانسیته الکترون مطالعه نظری ساختاری و الکترونی داروی S-فنوپروفن با استفاده از محاسبات تابعیت چگالی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 32-44]
 • تابش تراهرتز امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • تابش فرابنفش بررسی خواص اپتیکی نانو فسفر CaZrO3 تحت تابش فرابنفش و اشعه ایکس [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 138-145]
 • تابش گاما بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 24-31]
 • تابع توزیع شعاعی مطالعه برهمکنش داروی ضد سرطانی مکلورتامین با نانولوله‌ی کربنی عاملدار شده با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 87-95]
 • تابع گرین طراحی و شبیه سازی یک جمع کننده کامل دودویی مبتنی بر حلقه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 28-39]
 • تابع گسیل خواص الکترونی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی ناقص شده با اشکال مختلف پادنقطه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 68-77]
 • تالیدومید تولید و مشخصه‌یابی ماده موثره نانو داروی تالیدومید به روش سنتز نامتقارن [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 146-152]
 • تحرک تحرک الکترونی محدود با استفاده از ناخالصی در یک سیم کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-27]
 • ترابرد کوانتومی طراحی و شبیه سازی یک جمع کننده کامل دودویی مبتنی بر حلقه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 28-39]
 • ترشوندگی و زاویه تماس شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • ترکیب As2GeSe بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 11-19]
 • ترموالکتریک بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکتریکی، ترمو الکتریکی و حرارتی نانو ماده دو بعدی C18N6 توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 10-17]
 • تشخیص رنگ‌سنجی استفاده از نانوذرات نقره پوشش داده شده با تریس-دی تیوکاربامات به عنوان حس گر رنگ سنجی گزینش پذیر برای تشخیص ملامین در شیر [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 64-75]
 • تکامل هیدروژن تهیه نانوکامپوزیت WO3/g-C3N4/Cu2O و بررسی کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در واکنش تکامل هیدروژن به روش شکافت فوتوکاتالیستی آب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 17-23]
 • توابع ترمودینامیکی مطالعه نظری ساختاری و الکترونی داروی S-فنوپروفن با استفاده از محاسبات تابعیت چگالی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 32-44]
 • تیتانیم دی اکسید تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]

ج

 • جاذب رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-104]
 • جاذب ارائه یک نانوساختار پلاسمونیک مبتنی بر نانوآنتن‌های تنگستن هشت پره برای بهبود طیف جذب در سیستمهای حرارتی خورشیدی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 119-129]
 • جایگزینی کبالت بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 104-122]
 • جت پلاسمای غیر حرارتی رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/نقره با استفاده از جت پلاسمای غیر حرارتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 7-16]
 • جذب امواج الکترومغناطیس طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • جریان اسپینی امیترهای تراهرتز اسپینترونیکی بهینه مبتنی بر نانوساختارهای فرومغناطیسی/ غیر مغناطیسی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • جریان مغشوش تاثیر نانوسیال آب - اکسید گرافن بر عملکرد خواص انتقال حرارتی و گرمایشی مبدل حرارتی با استفاده از داده‏های تجربی و ریاضی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • جمع کننده کامل طراحی و شبیه سازی یک جمع کننده کامل دودویی مبتنی بر حلقه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 28-39]

چ

 • چندسازه تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]

ح

 • حسگر کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 89-95]
 • حسگر برمو سیانید بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-67]
 • حسگر کرنش بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 54-62]
 • حسگر گاز آمونیاک طراحی و ساخت نانوحسگر گاز فرار آمونیاک با استفاده از گرافن اکسید احیا شده با آنیلین/هیدرازین هیدرات [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 20-37]
 • حس‌گر گزینشی استفاده از نانوذرات نقره پوشش داده شده با تریس-دی تیوکاربامات به عنوان حس گر رنگ سنجی گزینش پذیر برای تشخیص ملامین در شیر [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 64-75]
 • حفرات نانومتری بررسی کلسیناسیون غشای زئولیتی DD3R و کاهش ترک های نانومتری جهت بهبود عملکرد آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 78-85]
 • حلقه کوانتومی طراحی و شبیه سازی یک جمع کننده کامل دودویی مبتنی بر حلقه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 28-39]

خ

 • خاصیت ضد‌گرفتگی اثر نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل‌دار شده با اسید سولفونیک بر عملکرد نمک‌زدایی غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 28-42]
 • خواص اپتیکی محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • خواص اپتیکی بررسی خواص اپتیکی نانو فسفر CaZrO3 تحت تابش فرابنفش و اشعه ایکس [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 138-145]
 • خواص اپتیکی مطالعه ارتعاشات شبکه ای ونوری نیمه رسانای شبه الماسی CuMn2InSe4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 96-103]
 • خواص الکترونی محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • خواص الکترونی و ساختاری اثر ناخالصی های مختلف پلاتین، آنتیموان، تیتانیوم، مس و آهن بر روی خواص ساختاری و الکترونی نانو لایه دی اکسید قلع با استفاده از اصول محاسبات اولیه [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 163-170]
 • خواص ساختاری محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • خواص ضد میکروبی تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 146-152]
 • خواص فونونی مطالعه ارتعاشات شبکه ای ونوری نیمه رسانای شبه الماسی CuMn2InSe4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 96-103]
 • خواص نوری خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 163-168]
 • خواص نوری ارائه یک نانوساختار پلاسمونیک مبتنی بر نانوآنتن‌های تنگستن هشت پره برای بهبود طیف جذب در سیستمهای حرارتی خورشیدی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 119-129]
 • خواص نوری بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 11-19]
 • خواص نوری سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 82-88]
 • خواص نوری تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]

د

 • دمای کلسیناسیون بررسی کلسیناسیون غشای زئولیتی DD3R و کاهش ترک های نانومتری جهت بهبود عملکرد آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 78-85]
 • دوزیمتری بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 24-31]
 • دینامیک مولکولی شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]

ر

 • رئولوژی بررسی اثر محیط توزیع به روش فراصوت روی خواص رئولوژی و ویسکوالاستیک کامپوزیت‌ اپوکسی- نانولوله‌های کربنی چند دیواره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 11-27]
 • رزین اپوکسی اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-181]
 • رسانندگی الکتریکی بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکتریکی، ترمو الکتریکی و حرارتی نانو ماده دو بعدی C18N6 توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 10-17]
 • رسانندگی گرمایی بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکتریکی، ترمو الکتریکی و حرارتی نانو ماده دو بعدی C18N6 توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 10-17]
 • رسوب الکتروشیمیایی: ابر روغن گریزی: کبالت سنتز نانو ساختارهای کبالت-فسفر بر روی غشاهای نیکلی به منظور جدایش روغن از آب [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 66-73]
 • رنگ اپوکسی طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • رنگ خودرو بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-6]
 • روش ابتدا به ساکن مطالعه ارتعاشات شبکه ای ونوری نیمه رسانای شبه الماسی CuMn2InSe4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 96-103]
 • روش روبش زد کاربرد نانو ذرات اکسید مس در بارگیری داروی گاباپنتین به روش‌های اپتیکی خطی و غیر‌خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 54-63]
 • روش سبز تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 146-152]
 • روش سل-ژل سنتز سبز نانوذرات اکسید روی دوپ شده با طلا و تحلیل پراش اشعه ایکس به دو روش نمودار اندازه-کرنش و فرمول شرر [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 72-81]

ز

 • زبری عوامل مؤثر بر ترابرد آب در اتصالات نانولوله‌های کربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 190-203]
 • زمان بحرانی کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل‌های اصطکاکی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]

س

 • ساختار نواری خواص الکترونی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی ناقص شده با اشکال مختلف پادنقطه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 68-77]
 • ساختارهای سه لایه ای SnO2/Ag/SnO2 اثرلایه نازک نقره در نانو ساختار SnO2/Ag/SnO2 و استفاده از آن‌ به عنوان نانوپوشش‌‌ کم‌گسیل برروی شیشه‌های ساختمانی با هدف ذخیره-سازی انرژی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 153-162]
 • ساختارهای کم گسیل اثرلایه نازک نقره در نانو ساختار SnO2/Ag/SnO2 و استفاده از آن‌ به عنوان نانوپوشش‌‌ کم‌گسیل برروی شیشه‌های ساختمانی با هدف ذخیره-سازی انرژی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 153-162]
 • ساختار هسته-پوسته ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت نیکل اصلاح شده با سولفید روی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • سبز: سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 128-135]
 • سرب‌تنگستات سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 82-88]
 • سل اتم روبیدیوم-پلاسمونی فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 76-82]
 • سل-ژل خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 163-168]
 • سلول‌‌های خورشیدی پروسکایتی بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از طریق اصلاح لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون با پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-162]
 • سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای مقایسه ساختار کریستالی، خواص ترابرد الکترونی و بازده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانولوله ای دی اکسید تیتانیوم با دو هندسه ته باز و ته بسته [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 63-71]
 • سنتز سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 82-88]
 • سنتز: سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 128-135]
 • سنتز سبز سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 55-65]
 • سنتز سبز سنتز سبز نانوذرات اکسید روی دوپ شده با طلا و تحلیل پراش اشعه ایکس به دو روش نمودار اندازه-کرنش و فرمول شرر [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 72-81]
 • سنتز نامتقارن تولید و مشخصه‌یابی ماده موثره نانو داروی تالیدومید به روش سنتز نامتقارن [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 146-152]
 • سوسوزن سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 82-88]
 • سولفید روی ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت نیکل اصلاح شده با سولفید روی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • سونوشیمیایی تأثیر توان خروجی التراسونیک و غلظت مواد اولیه روی اندازه نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیون کبالت(II) با پل ترفتالات و بررسی سطح هیرشفیلد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 108-118]
 • سیستم اتمی-پلاسمونی فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 76-82]
 • سیستم‌های فوتوولتائیک حرارتی ارائه یک نانوساختار پلاسمونیک مبتنی بر نانوآنتن‌های تنگستن هشت پره برای بهبود طیف جذب در سیستمهای حرارتی خورشیدی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 119-129]
 • سیلیکا سنتز و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه‌تایی گرافن‌اکسید-سیلیکا/مگنتیت در حذف رنگ از پساب‌های صنعتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 45-53]
 • سیلیکا سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]
 • سیم کوانتومی تحرک الکترونی محدود با استفاده از ناخالصی در یک سیم کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-27]
 • سینتیک پخت اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-181]

ش

 • شبیه سازی دینامیک مولکولی عوامل مؤثر بر ترابرد آب در اتصالات نانولوله‌های کربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 190-203]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی مطالعه برهمکنش داروی ضد سرطانی مکلورتامین با نانولوله‌ی کربنی عاملدار شده با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 87-95]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی عملکرد متمرکزکننده خورشیدی نورتاب حاوی نقاط کوانتومی پروسکایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]
 • شبیه سازی مونت کارلو مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 96-103]
 • شفافیت ترشوندگی شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • شکافت آب تهیه نانوکامپوزیت WO3/g-C3N4/Cu2O و بررسی کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در واکنش تکامل هیدروژن به روش شکافت فوتوکاتالیستی آب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 17-23]
 • شوک پتانسیل مقایسه ساختار کریستالی، خواص ترابرد الکترونی و بازده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانولوله ای دی اکسید تیتانیوم با دو هندسه ته باز و ته بسته [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 63-71]

ض

 • ضد سرطان: طلا: سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 128-135]
 • ضریب اصطکاک عوامل مؤثر بر ترابرد آب در اتصالات نانولوله‌های کربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 190-203]
 • ضریب سیبک بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکتریکی، ترمو الکتریکی و حرارتی نانو ماده دو بعدی C18N6 توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 10-17]

ط

 • طلا سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]

ع

 • عصاره تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 146-152]
 • عصاره سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 128-135]
 • عملکرد فوتوکاتالیستی سنتز و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه‌تایی گرافن‌اکسید-سیلیکا/مگنتیت در حذف رنگ از پساب‌های صنعتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 45-53]
 • عملکرد نمک‌زدایی اثر نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل‌دار شده با اسید سولفونیک بر عملکرد نمک‌زدایی غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 28-42]

غ

 • غشاء نانولوله ای دی اکسید تیتانیوم مقایسه ساختار کریستالی، خواص ترابرد الکترونی و بازده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانولوله ای دی اکسید تیتانیوم با دو هندسه ته باز و ته بسته [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 63-71]
 • غشای زئولیتی DD3R بررسی کلسیناسیون غشای زئولیتی DD3R و کاهش ترک های نانومتری جهت بهبود عملکرد آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 78-85]
 • غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک اثر نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل‌دار شده با اسید سولفونیک بر عملکرد نمک‌زدایی غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 28-42]

ف

 • فتوکاتالیست محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • فتوکاتالیست تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 104-109]
 • فراسطح پلاسمونیک ارائه یک نانوساختار پلاسمونیک مبتنی بر نانوآنتن‌های تنگستن هشت پره برای بهبود طیف جذب در سیستمهای حرارتی خورشیدی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 119-129]
 • فروالکتریک فتوولتائیک خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 163-168]
 • فریت‌نیکل ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت نیکل اصلاح شده با سولفید روی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • فسفر سنتز نانو ساختارهای کبالت-فسفر بر روی غشاهای نیکلی به منظور جدایش روغن از آب [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 66-73]
 • فعالیت شیمیایی بررسی جذب سطحی داروی ایزوکربوکسازید بر روی فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 130-137]
 • فنوپروفن مطالعه نظری ساختاری و الکترونی داروی S-فنوپروفن با استفاده از محاسبات تابعیت چگالی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 32-44]
 • فوتو کاتالیست سنتز و شناسایی نانو ساختار مغناطیسی Fe3O4@Ag-Cu و کاربرد آن در تخریب مواد رنگی آلاینده های دورریز فاضلاب آبی صنایع شامل اریترومایسن و کنگو رد – جهت کنگو رد UV [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 38-45]
 • فوتوکاتالیست تهیه نانوکامپوزیت WO3/g-C3N4/Cu2O و بررسی کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در واکنش تکامل هیدروژن به روش شکافت فوتوکاتالیستی آب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 17-23]
 • فولرن بررسی جذب سطحی داروی ایزوکربوکسازید بر روی فولرن به عنوان حامل داروهای ضد افسردگی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 130-137]
 • فیلتر اتم روبیدیوم فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 76-82]

ک

 • کاتالیزور مغناطیسی سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • کاداورین کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 89-95]
 • کاغذ صافی رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-104]
 • کبالت(II) تأثیر توان خروجی التراسونیک و غلظت مواد اولیه روی اندازه نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیون کبالت(II) با پل ترفتالات و بررسی سطح هیرشفیلد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 108-118]
 • کبالت فریت سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • کربن سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 55-65]
 • کلرامبوسیل مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 96-103]
 • کمای (Ferula assa-foetida) سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 55-65]
 • کنگو رد سنتز و شناسایی نانو ساختار مغناطیسی Fe3O4@Ag-Cu و کاربرد آن در تخریب مواد رنگی آلاینده های دورریز فاضلاب آبی صنایع شامل اریترومایسن و کنگو رد – جهت کنگو رد UV [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 38-45]
 • کیتوسان سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • کیتوسان تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 146-152]

گ

 • گادولینیوم ساخت نانوحسگر گامای جدید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید آلائیده با گادولینیوم [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 182-189]
 • گذار القایی(EIT) فیلتر خط اتمی کوک پذیر مبتنی بر جفت شدگی قوی اتم-پلاسمون [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 76-82]
 • گرافن خواص الکترونی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی ناقص شده با اشکال مختلف پادنقطه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 68-77]
 • گرافن طراحی و ساخت نانوحسگر گاز فرار آمونیاک با استفاده از گرافن اکسید احیا شده با آنیلین/هیدرازین هیدرات [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 20-37]
 • گرافن بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 54-62]
 • گرافن‌اکسید سنتز و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه‌تایی گرافن‌اکسید-سیلیکا/مگنتیت در حذف رنگ از پساب‌های صنعتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 45-53]
 • گرافن اکسید سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • گرافن دولایه پیچ خورده بررسی ویژگی ساختاری و الکترونی گرافن دولایه پیچ خورده با ناخالصی مس به عنوان حسگر اکسیژن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • گرافن گسترده مطالعه رفتار الکتریکی گرافن/ عایق سیلیکون نیترید (SiN) با اتصالات فتولیتوگرافی شده [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-10]
 • گرافن ورقه‌ای مطالعه رفتار الکتریکی گرافن/ عایق سیلیکون نیترید (SiN) با اتصالات فتولیتوگرافی شده [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-10]
 • گرافین شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • گرانروی عوامل مؤثر بر ترابرد آب در اتصالات نانولوله‌های کربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 190-203]
 • گرماسنج پویشی دیفرانسیلی اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-181]

ل

 • لایه پلی‌آمید اثر نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل‌دار شده با اسید سولفونیک بر عملکرد نمک‌زدایی غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 28-42]
 • لایه شفاف بررسی عملکرد نانو و میکرو ذرات ساینده آلومینا در فرآیند براق‌کاری رنگ خودرو [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-6]
 • لایه‌های منعطف بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 54-62]
 • لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از طریق اصلاح لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون با پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-162]
 • لیگند دی‌تیوکاربامات استفاده از نانوذرات نقره پوشش داده شده با تریس-دی تیوکاربامات به عنوان حس گر رنگ سنجی گزینش پذیر برای تشخیص ملامین در شیر [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 64-75]

م

 • ماده موثر تولید و مشخصه‌یابی ماده موثره نانو داروی تالیدومید به روش سنتز نامتقارن [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 146-152]
 • مبدل حرارتی تاثیر نانوسیال آب - اکسید گرافن بر عملکرد خواص انتقال حرارتی و گرمایشی مبدل حرارتی با استفاده از داده‏های تجربی و ریاضی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • متمرکزکننده خورشیدی نورتاب بررسی عملکرد متمرکزکننده خورشیدی نورتاب حاوی نقاط کوانتومی پروسکایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]
 • متیلن آبی سنتز و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه‌تایی گرافن‌اکسید-سیلیکا/مگنتیت در حذف رنگ از پساب‌های صنعتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 45-53]
 • متیلن بلو رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-104]
 • محدودیت کوانتومی خواص الکترونی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی ناقص شده با اشکال مختلف پادنقطه های کوانتومی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 68-77]
 • محیط مایع بررسی نیروهای بین مولکولی بافت سرطانی سر و گردن در محیط ‌های مختلف مایع طی فرآیند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 43-53]
 • مدل پرز بررسی اثر محیط توزیع به روش فراصوت روی خواص رئولوژی و ویسکوالاستیک کامپوزیت‌ اپوکسی- نانولوله‌های کربنی چند دیواره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 11-27]
 • مدل درجه n ام اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-181]
 • مدل سازی ریاضی تاثیر نانوسیال آب - اکسید گرافن بر عملکرد خواص انتقال حرارتی و گرمایشی مبدل حرارتی با استفاده از داده‏های تجربی و ریاضی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • مدل‌های اصطکاکی کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل‌های اصطکاکی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]
 • مرکاپتو پیریدین بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 104-122]
 • مزومتخلخل بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از طریق اصلاح لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون با پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 153-162]
 • مس بررسی ویژگی ساختاری و الکترونی گرافن دولایه پیچ خورده با ناخالصی مس به عنوان حسگر اکسیژن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • مشخصه‌یابی الکتریکی مطالعه رفتار الکتریکی گرافن/ عایق سیلیکون نیترید (SiN) با اتصالات فتولیتوگرافی شده [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-10]
 • مشخصه‌یابی سطحی مطالعه رفتار الکتریکی گرافن/ عایق سیلیکون نیترید (SiN) با اتصالات فتولیتوگرافی شده [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-10]
 • مکلورتامین مطالعه برهمکنش داروی ضد سرطانی مکلورتامین با نانولوله‌ی کربنی عاملدار شده با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 87-95]
 • مگنترون اسپاترینگ اثرلایه نازک نقره در نانو ساختار SnO2/Ag/SnO2 و استفاده از آن‌ به عنوان نانوپوشش‌‌ کم‌گسیل برروی شیشه‌های ساختمانی با هدف ذخیره-سازی انرژی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 153-162]
 • مگنتیت سنتز و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه‌تایی گرافن‌اکسید-سیلیکا/مگنتیت در حذف رنگ از پساب‌های صنعتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 45-53]
 • ملامین در شیر استفاده از نانوذرات نقره پوشش داده شده با تریس-دی تیوکاربامات به عنوان حس گر رنگ سنجی گزینش پذیر برای تشخیص ملامین در شیر [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 64-75]
 • ملفالان مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 96-103]
 • مواد پروتئینی در حال فساد کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 89-95]
 • مواد جذب‌کننده رادار (RAM) طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • میدان الکتریکی و یونی بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-67]
 • میکروسکوپ نیروی اتمی کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل‌های اصطکاکی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]
 • میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی نیروهای بین مولکولی بافت سرطانی سر و گردن در محیط ‌های مختلف مایع طی فرآیند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 43-53]

ن

 • ناخالصی دور تحرک الکترونی محدود با استفاده از ناخالصی در یک سیم کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-27]
 • ناخالصی یونیده تحرک الکترونی محدود با استفاده از ناخالصی در یک سیم کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-27]
 • نانوپودر سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 82-88]
 • نانوپوشش‌ها طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • نانو حسگر ساخت نانوحسگر گامای جدید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید آلائیده با گادولینیوم [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 182-189]
 • نانوخوشهB12P12 بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 104-122]
 • نانو خوشه بور نیترید بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-67]
 • نانو دارو تولید و مشخصه‌یابی ماده موثره نانو داروی تالیدومید به روش سنتز نامتقارن [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 146-152]
 • نانوذرات رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-104]
 • نانوذرات: سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 128-135]
 • نانو ذرات اکسید مس کاربرد نانو ذرات اکسید مس در بارگیری داروی گاباپنتین به روش‌های اپتیکی خطی و غیر‌خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 54-63]
 • نانو ذرات الاستومری اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 169-181]
 • نانوذرات پیریت تهیه و شناسایی نانوذرات پیریت و بررسی خاصیت ابرخازنی آن در الکترولیت های مختلف در بستر الکترود کربن شیشه ای [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-127]
 • نانوذرات نقره رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/نقره با استفاده از جت پلاسمای غیر حرارتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 7-16]
 • نانوذرات نقره استفاده از نانوذرات نقره پوشش داده شده با تریس-دی تیوکاربامات به عنوان حس گر رنگ سنجی گزینش پذیر برای تشخیص ملامین در شیر [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 64-75]
 • نانو ذره سنتز سبز نانوذرات اکسید روی دوپ شده با طلا و تحلیل پراش اشعه ایکس به دو روش نمودار اندازه-کرنش و فرمول شرر [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 72-81]
 • نانورولایه شرایط وقوع پدیده شفافیت ترشوندگی نانورولایه های گرافینی در سیستم مس - گرافین [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • نانو ساختار تأثیر توان خروجی التراسونیک و غلظت مواد اولیه روی اندازه نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیون کبالت(II) با پل ترفتالات و بررسی سطح هیرشفیلد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 108-118]
 • نانو ساختار سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]
 • نانوساختارهای دو بعدی محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • نانو ساختارهای مغناطیسی سنتز و شناسایی نانو ساختار مغناطیسی Fe3O4@Ag-Cu و کاربرد آن در تخریب مواد رنگی آلاینده های دورریز فاضلاب آبی صنایع شامل اریترومایسن و کنگو رد – جهت کنگو رد UV [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 38-45]
 • نانوسیال تاثیر نانوسیال آب - اکسید گرافن بر عملکرد خواص انتقال حرارتی و گرمایشی مبدل حرارتی با استفاده از داده‏های تجربی و ریاضی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • نانو فسفر بررسی خواص اپتیکی نانو فسفر CaZrO3 تحت تابش فرابنفش و اشعه ایکس [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 138-145]
 • نانو کامپوزیت رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/نقره با استفاده از جت پلاسمای غیر حرارتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 7-16]
 • نانوکامپوزیت ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت نیکل اصلاح شده با سولفید روی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • نانو لانتانیم آلومینات( LaAlO3) طراحی، پردازش و ارزیابی پوشش نانو لانتانیم آلومیناتLaAlO3 و جذب امواج الکترومغناطیسی بر اساس رنگ اپوکسی با الگوریتم بهینه‌سازی تقلیدمحور (ISO) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 110-120]
 • نانولایه دی اکسید قلع اثر ناخالصی های مختلف پلاتین، آنتیموان، تیتانیوم، مس و آهن بر روی خواص ساختاری و الکترونی نانو لایه دی اکسید قلع با استفاده از اصول محاسبات اولیه [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 163-170]
 • نانولوله بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 11-19]
 • نانولوله کربنی مطالعه برهمکنش داروی ضد سرطانی مکلورتامین با نانولوله‌ی کربنی عاملدار شده با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 87-95]
 • نانولوله کربنی مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 96-103]
 • نانولوله کربنی چند دیواره بررسی اثر محیط توزیع به روش فراصوت روی خواص رئولوژی و ویسکوالاستیک کامپوزیت‌ اپوکسی- نانولوله‌های کربنی چند دیواره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 11-27]
 • نانولوله ی کربنی عوامل مؤثر بر ترابرد آب در اتصالات نانولوله‌های کربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 190-203]
 • نانومنیپولیشن بررسی نیروهای بین مولکولی بافت سرطانی سر و گردن در محیط ‌های مختلف مایع طی فرآیند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 43-53]
 • نانومواد سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]
 • نانوورقه بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 11-19]
 • نرخ گرمایش/سرمایش بررسی کلسیناسیون غشای زئولیتی DD3R و کاهش ترک های نانومتری جهت بهبود عملکرد آن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 78-85]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-67]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 104-122]
 • نظریه تابعی چگالی اکسیژن بررسی ویژگی ساختاری و الکترونی گرافن دولایه پیچ خورده با ناخالصی مس به عنوان حسگر اکسیژن [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • نظریه ی تابعی چگالی (DFT) محاسبات اصول اولیه ساختار الکترونی نانوساختارهای دو بعدی جدید: مطالعه ی DFT، تابعی GGA-PBE و تابعی هیبریدی HSE06 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 92-107]
 • نظریۀ تابعی چگالی بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 11-19]
 • نقاط کوانتومی بررسی عملکرد متمرکزکننده خورشیدی نورتاب حاوی نقاط کوانتومی پروسکایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]
 • نقاط کوانتومی بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 24-31]
 • نقاط کوانتومی سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 55-65]
 • نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل دار شده با اسید سولفونیک اثر نقاط کوانتومی اکسید گرافن عامل‌دار شده با اسید سولفونیک بر عملکرد نمک‌زدایی غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 28-42]
 • نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید ساخت نانوحسگر گامای جدید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید آلائیده با گادولینیوم [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 182-189]
 • نقاط کوانتومی کربنی کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 89-95]
 • نورتاب سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 55-65]
 • نورتابی بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 24-31]
 • نیروهای بین مولکولی بررسی نیروهای بین مولکولی بافت سرطانی سر و گردن در محیط ‌های مختلف مایع طی فرآیند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 43-53]
 • نیروی بحرانی کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل‌های اصطکاکی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]
 • نیم‌رسانا تهیه نانوکامپوزیت WO3/g-C3N4/Cu2O و بررسی کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در واکنش تکامل هیدروژن به روش شکافت فوتوکاتالیستی آب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 17-23]
 • نیمه رسانای شبه الماسی مطالعه ارتعاشات شبکه ای ونوری نیمه رسانای شبه الماسی CuMn2InSe4 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 96-103]

و

 • ویسکوالاستیک بررسی اثر محیط توزیع به روش فراصوت روی خواص رئولوژی و ویسکوالاستیک کامپوزیت‌ اپوکسی- نانولوله‌های کربنی چند دیواره [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 11-27]

ه

 • هدایت الکتریکی بررسی خصوصیات مکانیکی والکتریکی ورق ترکیب پلی اورتان-گرافن [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 54-62]
 • هسته پوسته دوگانه سنتز و شناسایی خواص نانوساختار منحصر به فرد دوگانه هسته پوسته سیلیکا-طلا-پلاتین( Si2O@(Au@Pt)) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 46-54]
 • هیدرازین هیدرات طراحی و ساخت نانوحسگر گاز فرار آمونیاک با استفاده از گرافن اکسید احیا شده با آنیلین/هیدرازین هیدرات [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 20-37]