دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394 
1. بررسی قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص باکتری ویبریوکلرا، عامل وبا

رمضانعلی طاهری؛ علی حسین رضایان؛ فرشته رحیمی؛ جواد محمدنژاد؛ مهدی کمالی؛ فاطمه صابری


7. استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در جداسازی نفت از آب

الهه پورفخرایی؛ جلیل بدراقی؛ اقدس بنایی؛ فاطمه ممشلی؛ صبورا اشکوریان