دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1394 
1. مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوصفحه های دیسولفیدمولیبدن تهیه شده به روش لایه برداری مبتنی بر حلال

الهام رحمانیان؛ علی ساجدی مقدم؛ امیر بیات؛ اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد؛ رسول ملک فر


7. شبیه سازی و بهینه سازی نانوآنتن ها با پچ چندضلعی در سلول های خورشیدی

مهسا علی جباری؛ ساغر جارچی؛ حمیده خصوصی ثانی؛ مسعود عدالتی پور