دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398 
1. ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر


5. مطالعه‌ی اثرات غیرموضعی بر دیمرهای فلزی

سیده طاهره گلستانی زاده؛ تهمینه جلالی؛ عباس ظریفی