تهیه و شناسایی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پایه بسپاری (بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن) با استفاده از نانوذرات آلیاژی برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، به بررسی روش ساخت یک نانوکامپوزیت با پایه بسپاری و استفاده از نانوذرات برنج به­ عنوان پرکننده، پرداخته می ­شود. ابتدا، نانوذرات برنج به روش سایش مکانیکی تولید می­شوند و با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، پراش نور دینامیکی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی برای مشخص شدن اندازه، توزیع و فاز ذرات قرار می­گیرند. سپس، نانوذرات به بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن حل شده در حلال کلروفرم افزوده می­شوند تا نانوکامپوزیت مورد نظر تولید شود. سپس، به منظور بررسی هدایت الکتریکی نمونه­های نانوکامپوزیت تولید شده با درصدهای وزنی برنج متفاوت، از آزمون پراب چهارنقطه استفاده می­ شود. نتایج این آزمونها نشان می ­دهند که هدایت الکتریکی با افزایش درصد نانوذرات برنج افزایش می­یابد. به­طوری که در نمونه با 30درصد برنج، رسانندگی الکتریکی به مقدار 105 *1.8 زیمنس بر متر می­ رسد. بر این اساس، یک نانوکامپوزیت پایه بسپاری رسانا تولید شده است که کاربردهای صنعتی فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of electrical conductivity of polymer (Acrylonitrile Botadiene Styrene) based nanocomposite by Brass alloy nano particles

نویسندگان [English]

  • solmaz Ghozatloo
  • mohamadreza saeidi
  • ali Nabipour Chakoli