استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در جداسازی نفت از آب

نویسندگان

پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

آلودگی‌های نفتی از مشکلات اجتناب‌ناپذیری است که کشور ایران به عنوان کشوری نفت‌خیز با آن روبه‌رو است. بسیاری از این آلودگی‌ها در اکوسیستم‌های آبی رخ می‌دهد که سبب مرگ بسیاری از آبزیان، ورود آنها به زنجیره غذایی و مشکلات سلامتی جوامع بشری می‌شود. برای حل این مشکل تدابیری اندیشیده شده که استفاده از نانوذرات به عنوان روشی نوین مطرح است. در این طرح سنتز نانوذرات اکسیدآهن مگنتیت با هدف روشی کاربردی برای جدایش نفت از آب به کار گرفته شده است. این نانوذرات سازگازی زیستی داشته و با استفاده از خاصیت مغناطیسی قابل هدایت و بازیابی هستند. طبق نتایج آزمایش جدایش نفت از آب به خوبی صورت پذیرفت و نفت حاصل در آنالیز گاز کروماتوگرافی تغییر معناداری نشان نداد. با توجه به نتایج این پژوهش نفت جدا شده قابل بازیابی بوده و می توان آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و از هدر رفت سرمایه‌ی ملی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها