طراحی و مشخصه یابی بیوسنسورDNA گیاهی بر پایه نانو ذرات کربن

نویسندگان

1 گروه نانو فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه

2 1 گروه نانو فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه

3 گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

نانوذرات رایج‌ترین عناصر در فناوری نانو هستند و خواص جالب ‌توجه آنها منجر به کاربردهای بسیار متنوع آنها در صنایع شیمیایی، پزشکی و دارویی ، الکترونیک و کشاورزی شده‌است. از بین نانو ذرات مختلف میتوان به نانولوله‌های کربنی و نانوذرات طلا اشاره کرد که به علت خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان، ازجمله نسبت سطح به حجم بالا، کاربردهای مختلفی در زیست حسگرها را بر عهده دارند. دراین مقاله از نانو ذرات کربنی که به روش تخلیه قوس الکتریکی بین دو الکترود فلزی رشد داده شده‌اند برای تشخیص الکترو شیمیایی DNA گیاهی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها