ساخت نانوحسگر گامای جدید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید آلائیده با گادولینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

2 دانشکده ی فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

 در سال­ های اخیر، استفاده از حسگرهای نانو برای توسعه و پیشرفت پژوهش­ها در فناوری هسته­ای از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است. این دستگاه­ها به دلیل دقت بالا در جذب، شناسایی و اندازه گیری پرتو گاما بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند. در این پژوهش، توسعه نانوحسگرهای گامای کامپوزیتی نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید با استفاده از یون­های پارامغناطیسی گادولینیم مد نظر قرار گرفت. نانوکامپوزیت با ماتریس پلی وینیل استات حاوی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید آلائیده شده با گادولینیم ساخته و شناسایی شد. سپس، نانو حسگر با استفاده از الکترودهای مسی آبکاری شده با طلا ساخته شد. ویژگی های نانوحسگر در برابر پرتو گاما بررسی شد و با سایر نانوحسگرهای فاقد یون گادولینیم مقایسه شد. نتایج نشان داد نانوحسگرهای دارای یون گادولینیم در ساختار نقاط کوانتومی دارای عملکرد بهتر و دقیقتر در برابر پرتو گاما هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of a new gamma nanosensor using gadolinium-doped CdTe quantum dots

نویسندگان [English]

  • Shahzad Feizi 1
  • Hakimeh Zare 2
  • Shima Gharghani 3
  • Yousef Fazaeli 1
1 1Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Karaj, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Sciences, Yazd University, Yazd
3 Physics Department, Faculty of Science, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In recent years, the use of nanosensors for the development of research in nuclear technology has had a special place. Due to the high accuracy in absorbing, detecting and measuring gamma rays, these devices are noticed well. In this study, the development of composite gamma nanosensors of cadmium telluride quantum dots using gadolinium ion paramagnetic ions was considered. The nanocomposite was synthesized using a polyvinyl acetate matrix containing characterized cadmium telluride quantum dots doped with gadolinium. The nano-sensor was then fabricated using gold-plated copper electrodes. The characteristics of nanosensors against gamma ray were investigated and compared with other nanosensors without gadolinium ion. The results showed that nanosensors with gadolinium ion in the structure of quantum dots have better and more accurate performance as gamma ray probes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-sensor
  • gamma-ray
  • CdTe quantum dots
  • gadolinium