خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران

2 گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران

چکیده

در این تحقیق لایه‌های نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 (BCCO) با X=0,0.15,0.3,0.5 (به ترتیب BCO، BCO-15Co، BCO-30Co، BCCO) به روش سل- ژل و لایه نشانی چرخشی تهیه شده اند. با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس تشکیل فاز بلوری لایه های نازک مورد بررسی قرار گرفت. از طیف سنجی فرابنفش – مرئی برای تعیین گاف نواری این مواد استفاده شد. نتایج نشان می دهد با افزایش درصد کبالت نمونه ها گاف نواری غیرمستقیم در آن‌ها به وجود می‌آید که بسیار کم‌تر از گاف مستقیم آن است و موجب افزایش جذب می شود. نتایج تجربی به دست آمده با تحقیقات نظری که بر روی خواص نوری این ماده صورت گرفت، مطابقت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optical properties of BiCr1-xCoxO3 double perovskite structure

نویسندگان [English]

  • mohammad saed rajabzadeh 1
  • mohamad khalkhali 2