سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم-گروه شیمی-دانشگاه زابل- زابل- ایران

2 ;دانشکده علوم-گروه شیمی-دانشگاه زابل- زابل- ایران

3 گروه شیمی-پژوهشکده مواد و انرژی - کرج- ایران

4 گروه نانوفناوری دانشگاه صنعتی اراک،اراک، ایران

چکیده

در این تحقیق سنتز نانوذات طلا و بررسی خواص ضد سرطانی آن مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور دستیابی به نانوذرات طلا با مورفولوژی، اندازه و پایداری مناسب از روش‌های مایکروویو، سونوشیمی و سنتز سبز با استفاده ازمواد HAuCl4، تری سدیم سیترات، عصاره چغندر و کیتوسان استفاده شد. مورفولوژی، توزیع یکنواخت و اندازه نانوذرات سنتز شده توسط دستگاه‌های XRD، SEM FT-IR، UV-Vis و TEM مورد مطالعه قرار گرفت. به همین جهت نانوذرات سنتز شده توسط این روش را برای آزمایشات مربوط به برهمکنش نانوذرات طلا با DNA غده تیموس گوساله (CT-DNA) با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی UV-Vis در محلول تریس بافر حاوی کلرید سدیم (10 میلی مولار) و 7 pH = در دمای 300 کلوین مطالعه شد. مطالعات سیتوتوکسیسیتی نانوذرات طلا به روش MTT بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)، مقدار Ic50 نانوذرات طلا را 1/24 نشان داد. لذا این نانوذرات قادرند در غلظتهای پایین سبب مهار فعالیت، رشد و تکثیر سلول‏های سرطانی ‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green synthesis of gold nanoparticles with beet extract and investigation of its anti-cancer properties

نویسندگان [English]

  • Somaye Haraty Rad 1
  • ziba sorinezami 2
  • Mansour Ghaffari Moghaddam 1
  • Mostafa Khajeh 1
  • Ashkan Keshavarzi 3
  • Davood Ghanbari 4
1 faculty of science- university of zabol- zabol
2 faculty of science- university of zabol- zabol-iran
3 materials and energy research center- karaj- iran
4 Arak University of Technology
چکیده [English]

In this study, the synthesis of gold nanoparticles and its anti-cancer properties were studied. In order to obtain gold nanoparticles with morphology, appropriate size and stability of microwave, sonochemical and green synthesis methods using HAuCl4, tri sodium citrate, PVP (polyvinylpyrrolidine), chitosan and beet extract were used. Morphology, uniform distribution and the size of nanoparticles synthesized by XRD, SEM, FT-IR, UV-Vis and TEM devices were studied. Nanoparticles are easily introduced in to cancer cells, which is why the nanoparticles synthesized by this method for experiments involving the interaction of gold nanoparticles with DNA of the calf thymus gland DNA (CT-DNA) using UV-Vis spectroscopy technique in trace buffer containing chloride Sodium (10 mM) and pH = 7 at 300 K were studied. The cytotoxicity studies of gold nanoparticles by MTT on the breast cancer cell line (MCF-7) showed Ic50 of gold nanoparticles of 24.1. Therefore, these nanoparticles are capable of inhibiting the activity, growth and proliferation of cancerous cells at low concentrations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano